De åtte prosjektene som får finansiering skal blant annet ta for seg maritim solenergi, nye undervannskabler som leverer på fremtidens krav til materialer og ny produksjonsmetode for blå hydrogen. Foto: unsplash.com

Gir 73 millioner kroner til åtte energiprosjekter i næringslivet

Regjeringen og Forskningsrådet jobber med å styrke innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. De neste par ukene skal de investere cirka 4 00 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise seg etter koronakrisen og omstille seg i grønn retning. Vi skal skape nye arbeidsplasser , og da spesielt i de delene av næringslivet der vi allerede har solid kompetanse. Ikke minst gjelder dette en sterk og teknologitung energisektor, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

De åtte prosjektene som får finansiering skal blant annet ta for seg maritim sol energi , nye undervannskabler som leverer på fremtidens krav til materialer og ny produksjonsmetode for blå hydrogen.

Ett annet av prosjektene som har fått tildeling ledes av selskapet National Oilwell Varco Norway AS i Kristiansand. De skal utvikle et mer kostnadseffektivt og sikkert forankringssystem for off-shore vindmøller.

– Det pågår en viktig omstilling av norsk næringsliv. Det er spennende å se hvordan næringslivet nå snur seg rundt for å utvikle muligheter som ligger i det grønne skiftet og som også har stort potensiale for nye eksportinntekter . Norge har blant annet solid kompetanse fra petroleumsnæring en som nå brukes til å for eksempel bygge vindkraft til havs , sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet i meldingen.

Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang. Offentliggjøringen av hvilke bedrifter som får støtte i denne runden skjer løpende i inneværende og neste uke.

Innen energibransjen får disse prosjektene finansiering: