Gimle 3

Tredje byggetrinn i studentboligutbyggingen på Gimlemoen i Kristiansand er bygget for å huse 314 studenter fordelt på 182 leiligheter.

Fakta

Sted: Gimle, Kristiansand
Prosjekttype: Studentboliger
Bruttoareal: 6.800 kvm
Byggherre:
Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
Hoved-/totalentreprenør:
Skanska Norge
Arkitekt: SMS arkitekter
Landskapsarkitekt: Rambøll
Rådgivere: RIB/-E/-Brann/-G/Teknisk utomhus: Multiconsult l RI-V: Siv.Ing. Ø. Berntsen l RI-B-Prefab: Nor Element l RI-Akustikk: Sinus l RI Energi og ByFy: Rambøll
Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Landmåler Sør l Riving: Olav Ager Wick l Grunnarbeider: Holbæk Anlegg l Utomhusarbeider: Landskapsentreprenørene l Spunting og peling: Sør Norsk Boring l Hull-
dekker: Nor Element l Stål: Industri-
montasje Sør l Ståltrapper: Safe Exit l Rekkverk: Glass & Metall l Tak-
tekking: Isola l Vinduer: Sør Vindu l Maling og gulv: Larsen & Rosaas l Elastiske fuger: Sør Fug l System-
himling: Systemco l Blikkenslager: Ulstein Blikk l Rørlegger: Moi Rør l Ventilasjon: Oras l Elektro: Sønnico l Kjøkken og garderobe: HTH Kjøkken l Gitterboder: Ing. Larsson l Hyller og knagger: Ikea / Entrino l Gardin-
stenger: Gardinstudio l Brann-
isolering: Agder Brannsikring l Lås og beslag: Certego l Solavskjerming: Fram Persienne og Markise l Tredører: Swedoor Jeldwen l Ståldører: Daloc l Byggevarer: Optimera l Heiser: Reber Schindler l Prefab baderom: Parmarine (FI) l Skilt og nummer: Reklamestasjonen

De fire byggene er på totalt 6.800 kvm, og er bygget av Skanska Norge for Studentsamskipnaden i Agder (SiA). SiA sørger for velferden til rundt 11.000 studenter fordelt på flere av Sørlandets utdannings-
institusjoner som Universitetet i Agder og NLA Mediehøgskolen.
– Antallet studenter på Sørlandet har vokst de siste årene, og etterspørselen etter studentboliger har dermed økt tilsvarende, sier eiendomssjef Kenneth Kristiansen i SiA.
– Når bygget nå står klart til nye studenter er vi fornøyd med resultatet, og beliggen-
heten like ved UiAs Campus Kristiansand betyr mye for studentene som har flyttet inn, sier Kristiansen.

Tilpasset bevegelseshemmede
De fire byggene på tre og fire etasjer omkranser atriumet med lekeplass, hengekøyer, sitteplasser og grill. Byggene A, B, C og D er henholdsvis 1.250, 1.250, 3.600 og 700 kvm store. Alle byggene inneholder mange mindre boenheter med egne kjøkken og bad. Adgangen til leiligheten er via svalganger med trapper i hver ende for sikker rømning. Noen enheter deler entré. Det er SMS Arkitekter som i samarbeid med Skanska har stått for utformingen.
– Det felles uterommet er lagt mellom byggene for å skjerme det etablerte nabolaget som ligger like ved for unødig sjenanse. Vi har ellers tenkt adkomst til hver leilighet og en så kompakt løsning som mulig, uten at det går på bekostning av dagslys og utsyn, sier daglig leder og sivilarkitekt Heidi Nilssen.
En fjerdedel av leilighetene er spesielt tilgjengelige for bevegelseshemmede og seks av dem har hev- og senkbar innredning på kjøkken og bad.

«Washy-washy»
Byggene er fundamentert med peling til fjell. Det er lagt vekt på å benytte vedlikeholdsfrie materialer som er enkle å tilpasse i byggeperioden. Laminatplater i ulike farger er mye brukt. Arkitektene har lagt inn forskyvninger og speilvendinger i vindusplasseringene for å skape variasjon og rytme i uttrykket.
– En av utfordringene våre har vært å få til så mange boenheter som ønsket, og samtidig gjøre plass til 50 parkeringsplasser på bakkeplan. Det at SiA ønsket fullverdig kjøkken i hver enhet var en annen plasskrevende faktor vi måtte ta hensyn til, sier Nilssen.
I C-bygget har SiA lagt til rette for sosialt samvær i fellesarealer med kjøkken, langt spisebord og sofakrok. De har også sørget for stilfull klesvask på fellesvaskeriet med spraymalte vegger med kreative vaskemotiver og teksten «Washy-washy». Vask bookes og betales på nettet.


Koordinering på små flater
En av entreprenørens utfordringer i prosjektet har vært å koordinere de mange ulike fagene i de relativt små enhetene.
– I store boliger eller andre bygg kan man jobbe parallelt med flere fag i samme enheten. Her er det nesten ikke plass til det, så det krever god planlegging sammen med alle leverandørene, forklarer prosjektingeniør Halvard Hinlo fra totalentreprenør Skanska.
Prosjektledelsen har brukt involverende planlegging sammen med sine underleverandører, og fokusert på at alle må lage gjennomførbare frister for sine arbeider og være tro mot dem.
– Det er tidkrevende planlegging, men det har vært avgjørende for at vi nå kan si at vi er fornøyd med gjennomføringen.

Fokus på energi, miljø og brannsikkerhet
Prosjektet er gjennomført i henhold til energi- og miljøkravene i TEK 10. SiA har også valgt å gjennomføre flere tiltak med tanke på energiforbruk, miljøpåvirkning og studentenes sikkerhet.
– Vi bruker fjernvarme til oppvarming og tappevann, har magnetventil som stenger radiatoren ved lufting, komfyr som kun fungerer dersom kjøkkenviften går, nedgravd miljøstasjon, LED-belysning med bevegelsessensor og mer, sier SiAs eiendomssjef Kristiansen.

Rambøll har utført energiberegninger av de forskjellige boligblokkene.

- Det er her gjort en evaluering/dokumentasjon opp mot at blokkene overholder energikrav i TEK 10, samt husbanken sine energikriterier. Husbanken sine kriterier for energi, er krav som går utover energikrav i TEK 10. For å oppfylle disse kravene har det blant annet vært behov for ekstra isolasjon i gulv og tak, det er benyttet vinduer og dører med god u-verdi (1,0 W/m2K) og ventilasjonsanlegg med god varmegjennvinng, forteller Andreas Brøvig, ingeniør energiteknologi i Rambøll. 


Høyden største HMS-risiko
Det har ikke vært noen alvorlige hendelser under byggingen. Det prosjektledelsen har hatt størst fokus på i byggeperioden fra oktober 2013 til mai 2015 har vært det omfattende arbeidet i høyden.
– I tillegg har vi hatt en skolevei like ved prosjektet. Det er en utfordring å sikre mye trafikanter når vi skal ha tungtransport gjennom et etablert boligfelt, myke vi har lagd forutsigbare ruter og sperret av der det har vært nødvendig, forklarer Hinlo.
Skanska sto også bak det forrige byggetrinnet på Gimle. Det har de forsøkt å benytte til sin fordel.
– Vi har forsøkt å bruke flest mulig mennesker som var med på det forrige trinnet i dette prosjektet. Det ligger mye kunnskap i håndverkerne våre som vi har kunnet utnytte når vi igjen skulle til med denne type bygg, sier Hinlo.

Blogget til omgivelsene
Skanska bruker i flere og flere av prosjektene sine blogg på nettet som informasjonskanal til omgivelsene. I Gimle 3 har de skrevet om sprengingstidspunkter, invitert til informasjonsmøter og holdt naboene orientert om det som skjer på byggeplassen.
– Jeg opplever at bloggene er spesielt nyttige i oppstarten når det er mange nysgjerrige som vet lite om det som skal skje. Toleransen for arbeid på kvelder og sprengning blir gjerne større når man som nabo har blitt varslet på forhånd, avslutter Hinlo.