Geir Johansen selger Stavanger Bygg

Geir Johansen selger sin aksjepost på 90,1 prosent i Stavanger Bygg AS til Dag Isene og Modulvegger-gruppen.

Det skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel på sine nettsider basert på en pressemelding fra Stavanger Bygg.

«Starka AS, eier av Modulvegger-gruppen, kjøper 90,1 prosent av aksjene i Stavanger Bygg AS, og Stavanger Bygg AS blir dermed en del av Modulvegger-gruppen. Asbjørn Heimark, daglig leder i Stavanger Bygg AS, beholder sine 9,9 prosent av aksjene. Selger av aksjene er Geir Johansen som var daglig leder av Stavanger Bygg AS fra 1. juni 1986 til han overlot den daglige driften av selskapet til Asbjørn Heimark 1. januar 2014. Geir Johansen vil fortsette som styremedlem i Stavanger Bygg AS», heter det i en pressemelding.

Stavanger Bygg omsatte for 76,1 millioner kroner i fjor med et driftsresultat på 3,7 millioner kroner. I 2017 var driftsinntektene på 41,5 millioner kroner med et resultat på minus 38.000 kroner.