Gausdal Bruvoll fortsetter investeringene ved sitt anlegg i Segalstad Bru i Gausdal. Illustrasjonsfoto: Jørn Hindklev

Gausdal Bruvoll investerer 40 millioner kroner i nytt sorteringsanlegg

Gausdal Bruvoll SA har inngått kontrakt med ALMAB Storvik AB og Rema Sawco AB om bygging av nytt anlegg for sortering av trelast ved sitt anlegg i Gausdal kommune i Innlandet. Nytt anlegg vil doble sorteringskapasiteten.

I en pressemelding fra Gausdal Bruvoll opplyses det skal bygges nytt justerverk, et anlegg for sortering og tørking av skurlast ved produksjonsanlegget i Gausdal.

Kontrakten med ALMAB har en ramme på SEK 25 millioner og kontrakten med Rema Sawco har en ramme på SEK 7 millioner.

Gausdal Bruvoll opplyser at total investeringsramme for hele prosjektet er på cirka 40 millioner kroner, og at det nye anlegget vil mer enn doble kapasiteten i forhold til dagens 30 år gamle justerverk. Med nytt sorteringsanlegg vil bedriften kunne sortere cirka 100.000 kubikkmeter trelast per skift.

Administrerende direktør Jørn Nørstelien i Gausdal Bruvoll.

– Vi driver industri og da handler det meste om å få opp effektiviteten og redusere årsverksbehovet pr produsert enhet. Trelastmarkedet er preget av sterk internasjonal konkurranse og da gjelder det å være «fremoverlent» og følge med i utviklingen», uttaler administrerende direktør Jørn Nørstelien i meldingen.

Gausdal Bruvoll har gjennomført en rekke investeringer i anlegget sitt i Gausdal de siste årene. Blant annet er det bygget nytt høvleri og en avansert fabrikk for maling av utvendig kledning. Produksjonsteknologien er også digitalisert.

Høsten 2018 åpnet Gausdal Bruvoll en ny fabrikk for maling av utvendig kledning. Foto: Jørn Hindklev

– Da vi bygde den nye malingsfabrikken hadde vi et sterkt fokus på digitalisering av alle prosesser, samt at vi la til rette for utveksling av data og muligheter for å prosessere «big-data» med tanke på kvalitetsoppfølging og prosessoptimalisering. Vi ser nå at dette gir oss et forsprang inn i fremtiden, fastslår Nørstelien.

Selskapet mener man i fremtiden kan man se for seg kontinuerlig datautveksling mellom røntgenramme for gjennomlysning av tømmeret, saglinjen og sorteringsanlegget. Det vil gi gevinster med tanke på optimalisering av produksjonsprosessen og økt utbytte av råstoffet.