Gasskraftverk utsatt

Ifølge Dagsavisen har Naturkraft og Industrikraft Midt-Norge begge bestemt seg for å utsette byggingen av gasskraftverk.

Utbyggerne at de vil utsette byggingen av gasskraftverkene både på Vestlandet og i Trøndelag. Investeringsbeslutningene vil tidligst bli fattet ved årsskiftet. I oktober i fjor avviste den tidligere Ap-regjeringen en anke fra miljøbevegelsen om utbygging i Skogn i Nord-Trøndelag. Da varslet direktør Steinar Bysveen i Industrikraft Midt-Norge at spaden skulle settes i jorda kommende sommer. Det gjelder ikke lenger. - Nå er vår plan å fatte en investeringsbeslutning rundt juletider. Da kan selve byggearbeidene starte umiddelbart, mens driftsstart kan bli høsten 2005, sier Bysveen.