Gasnor etableres i Sarpsborg

Terminalen som skal forsyne Østlandet med naturgass etableres i Sarpsborg. Byggingen starter i 2008.

 

Styret i Gasnor AS har besluttet å bygge et større mottaksanlegg for LNG (flytende naturgass) på Greåker i Sarpsborg kommune i Østfold. Gasnors LNG tankskip vil levere flytende naturgass til terminalen, og den videre transporten vil skje i rørnett eller med bil til kundene.

- Dette er et viktig ledd i satsingen vår på Østlandet og nok en milepæl for distribusjon av naturgass i Norge sier adm. direktør Erik Brinchmann.

Naturgass fra terminalen vil kunne forsyne industrien på Østlandet og deler av Sverige. Tilgangen på naturgass vil muliggjøre en større konvertering av dagens oljeforbruk i regionen, noe som vil gi betydelige miljøgevinster. Gasnor er i dialog med Enova om offentlig deltakelse i denne etableringen.

Planlagt byggestart er sommeren 2008 og terminalen ventes stå ferdig høsten 2009. Fram til skipsterminalen er ferdig vil kundene få levert naturgass med tankbil fra Vestlandet.

Gasnor er Norges ledende naturgasselskap og har levert naturgass gjennom rørnett til norsk industri siden 1994.