Jon Ola Stokke, administrerende direktør i Garda Sikring. Foto: Garda Sikring
Jon Ola Stokke, administrerende direktør i Garda Sikring. Foto: Garda Sikring

Garda Sikring vil sikre seg Norden

Sikringsselskapet Garda Sikring ønsker nå å ta en ledende posisjon innen sikring av kritisk infrastruktur i Norden.

Det skriver selskapet i en pressemelding onsdag.

Garda Sikring jobber med sikring av kritisk infrastruktur, blant annet vei- og jernbane, industrianlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner og idrettsanlegg.

Selskapet kan vise til en flerdobling av driftsinntektene fra 2017 til 2019, en vekst som dels har vært organisk, men også gjennom flere oppkjøp i Norge. Driftsresultatet disse årene har dog vært synkende, viser regnskapet for Garda Sikring på proff.no.

Nå gjør selskapet nye grep for å vokse i hele Norden.

Selskapet har inntil nylig operert med ulike selskapsnavn som en følge av flere oppkjøp, men nå omprofileres samtlige selskaper for å bli markedsført som Garda Sikring. - Profileringsarbeidet er svært viktig for oss. Vårt mål er å bygge et sterkt selskap, og følgelig ønsker vi å fremstå enhetlig ut i markedet. I tillegg til selve omprofileringen gjør vi også flere organisatoriske grep for å tilpasse oss markedet enda bedre. Det er naturlig nok viktig med tanke på våre ambisjoner, både i Norge og i Norden, sier Jon Ola Stokke, administrerende direktør i Garda.

– Vi bygger en sterk og effektiv organisasjon i Norge, og opplever en klar styrke med den geografiske tilstedeværelsen vi har opparbeidet. Det gir oss fortrinn for blant annet å kunne håndtere store nasjonale avtaler. Vi henter også ut store effekter gjennom felles systemer og ikke minst felles varelager. Med et solid fotfeste i hjemmemarkedet er det naturlig for oss å ta Garda ut i nye markeder, sier Stokke.