Daglig leder Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen. Foto: Jan-Gunnar Fjeldstad

Går ut mot godkjenning av bemanningsselskap som opplæringsbedrifter i byggenæringen

Byggmesterforbundet ber nå kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner om en klargjøring om hvor vidt det er mulig å avslå søknader fra bemanningsselskaper som vil godkjennes som opplæringsbedrifter.

Det kommer frem av en pressemelding fra Byggmesterforbundet tirsdag.

Opplæringsloven innehar bestemmelser for å sikre lærlingen en god læringsarena. Byggmesterforbundets vurdering er at i byggsektoren er ikke dette mulig å oppfylle med midlertidige arbeidsplasser, risiko for stadig nye kolleger i læringsmiljøet og stadig nye veiledere i hverdagen som ikke har tilknytning til den bedriften hvor lærlingen har sin kontrakt.

Byggmesterforbundet skriver i pressemeldingen at de har mottatt en rekke henvendelser og bekymringsmeldinger rundt nyheten om at foretak i bemanningsbransjen ønsker å bli opplæringsbedrifter.

«Etter en gjennomgang av saken har vi funnet det nødvendig å anmode statsråd Jan Tore Sanner om en klargjøring, siden det er reist tvil om det er mulig å avslå søknader fra bemanningsselskaper som ønsker å bli opplæringsbedrift», skriver de.

Byggmesterforbundets konklusjon i brevet til Sanner er at det ikke er grunnlag for å godkjenne bemanningsbedrifter som opplæringsbedrifter innenfor byggfagene.

– Vi kan ikke se at det er akseptabelt at ungdom i en utdanningssituasjon skal tilbys en læringsarena i byggsektoren med midlertidige arbeidsplasser, risiko for stadig nye kolleger i læringsmiljøet og stadig nye veiledere i hverdagen som ikke har tilknytning til den bedriften hvor lærlingen har sin kontrakt, sier daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen.