Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er positiv til Huseiernes initiativ for å hjelpe forbrukerne til å spare penger, miljøet og strømnettet vårt gjennom smartere energivalg. Foto: Christiane Ylven Vibe

Går sammen for smarte energisparende tiltak

Mange forbrukere ønsker å gjøre smarte, miljøvennlige og energisparende tiltak hjemme, men synes det er vanskelig å orientere seg i markedet. Det vil Huseierne og myndighetene hjelpe deg med fremover.

Like før påske fikk Huseierne innvilget 1 million kroner i prosjektstøtte fra Enova. 

- Det sørger for at vi med solid egeninnsats og ekstern prosjektledelse er et steg nærmere å realisere Huseiernes smarte energipakke. Sammen med prosjektpartnere som Schneider Electric, Eaton, Santander, Defa og Otovo, håper vi at vi i de neste månedene kan sette sammen et tilbud som skal gjøre det enklere og billigere for medlemmene våre å velge miljøvennlige og energieffektive løsninger til sin bolig, heter det i en melding fra Huseierne.

- Vi er glade for at Huseierne tar ansvar, og legger til rette for en bærekraftig omstilling blant landets boligeiere, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Hensikten med prosjektet er ganske enkelt å redusere barrierene for at boligeiere investerer i kostnadseffektive og fremtidsrettede tiltak for å redusere sitt eget energiforbruk, samt senke belastningen på distribusjonsnettet for strøm.

- Vi er sikre på at boligeieres interesse for å gjennomføre energitiltak selv kommer til å vokse, men det er et uoversiktlig og vanskelig marked å forholde seg til. Huseierne ønsker å ta en aktiv posisjon i arbeidet med å løse klimautfordringene og hjelpe landets boligeiere til å ta del i det grønne skiftet, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

I tillegg er det forventet at det må gjøres tilpasninger for å slippe nye og dyre investeringer i strømnettet som vi forbrukere må betale for.