Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Går mot slutten for innkreving av bompenger ved Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal

175 millioner kroner er bevilget av regjeringen for å stoppe innkrevingen av bompenger i Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal.

Samferdselsdepartementet har lagt opp til at innkrevingen kan stoppe innen 31. januar 2020.

Fylkeskommunen må gi sin tilslutning for at pengene bevilges.

– Saken ligger på deres bord, og jeg oppfordrer dem til å prioritere dette sånn at vi kan avvikle bomstasjonen så raskt som mulig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som har sendt et brev om saken til fylkesordføreren i Møre og Romsdal.

Bevilgningen er en del av regjeringens bompengeavtale. Det er til sammen bevilget 1,4 milliarder kroner i 2020 for å redusere bompengetakster utenfor byområdene.