Kent-Helge Holst. Arkivfoto: Barlindhaug

Kent-Helge Holst. Arkivfoto: Barlindhaug

Går inn i styret i Nye Veier

Kent-Helge Holst har kommet inn som nytt styremedlem i Nye Veier AS.

Holst ble valgt inn som nytt aksjonærvalgt styremedlem på fredagens generalforsamling i det statlige veiselskapet.

Styreleder Harald V. Nikolaisen og styremedlemmene Dag Morten Dalen, Eli Giske og Mari Skjærstad ble gjenvalgt for to år.

– Nye Veier har siden oppstarten vært preget av god aktivitetsvekst og høy innovasjonstakt. Selskapets utbyggingsportefølje har økt i størrelse og kompleksitet. Dette stiller høye krav til prosjektstyring, risikostyring og arbeid med bærekraftige løsninger. Som et ungt selskap jobber Nye Veier også med å utvikle gode systemer for virksomhetsstyring. Med Kent-Helge Holst på laget har styret i Nye Veier i dag fått et nytt medlem som vil gi verdifulle bidrag til dette arbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Kent-Helge Holst er statsautorisert revisor fra NHH. Holst har arbeidet i revisjons- og konsulentbransjen i nærmere 25 år, hvorav 15 år som partner i PwC.

– Holst har bred erfaring innen områdene revisjon, finans, omstilling, vekst og virksomhetsstyring. Han har vært ekstern revisor og rådgiver for en rekke selskaper i både privat og offentlig sektor. Siden 2015 har Holst vært konsernsjef i Barlindhaug AS, og deretter Consto Holding AS, skriver departementet.