Odd-Erik Zimmer blir ny teknisk sjef i Drammen Havn. Foto: Drammen Havn
Odd-Erik Zimmer blir ny teknisk sjef i Drammen Havn. Foto: Drammen Havn

Går fra OBOS Block Watne til Drammen Havn

Odd-Erik Zimmer trer inn i rollen som teknisk sjef i Drammen Havn fra 14. september.

Zimmer overtar roret etter Jarle N. Hansen, som går av med pensjon ved årsskiftet etter 12 år i samme stilling. Den nye tekniske sjefen er utdannet sivilingeniør og kommer fra stillingen som leder for prosjektering i OBOS Block Watne, og har over 10 års erfaring med prosjektledelse og utvikling fra ulike entreprenørselskap.

– Det er svært spennende å ta på seg ansvaret som teknisk sjef i Drammen Havn. Sjøtransport er en næring med en utrolig spennende fremtid framfor seg og havnene står helt sentralt i å få mer gods på sjø. Jeg ser frem til å bidra til videreutviklingen av Drammen Havn, jobbe aktivt med ny infrastruktur, utnyttelse av ny teknologi og styrke havna som en miljøvennlig og fremtidsrettet havn. Det blir en spennende reise sammen med det dedikerte teamet her hos oss, sier Zimmer i en pressemelding.

Drammen Havn er en av Norges største logistikk- og transportknutepunkter for bil, båt og jernbane, og de er i gang med å investere inntil 750 millioner for å utvikle havna.

– Det er allerede gjort store investeringer i nytt kaianlegg som ferdigstilles i disse dager. Anlegget blir Norges dypeste, med en konstruksjon på 150 meter. Havnearealene som i dag er på cirka 450 mål er også utvidet, og vi har ambisjoner om å utvide disse med ytterligere 120 mål. Så skal vi i gang med både ny infrastruktur og grøntarealer samt tiltak for bærekraftig havnedrift, sier Zimmer videre.

Arbeidene som gjøres skal bidra til at Drammen Havn blant annet kan øke container og prosjekt-last virksomheten og styrke import av bil, bulk og stykkgods.

– Vi er svært glade for å kunne ønske Odd-Erik velkommen som vår nye tekniske sjef. Med hans solide erfaring og kompetanse innen prosjektledelse og utvikling, er vi sikre på at han vil bli en verdifull tilføyelse til vårt team. Vi ser frem til å arbeide sammen med Odd-Erik for å realisere våre målsettinger for fremtiden, sier Arne Fosen, Havnedirektør i Drammen Havn, i meldingen.