Ordfører Grete Sjøli i Nes kommune og fylkesvaraordfører Lars Salvesen i Akershus fylkeskommune var begge tilfredse med den nye gang- og sykkelveien mellom Auli og Haga. Foto: Statens vegvesen

Gang- og sykkelvei-stasjon på Auli-Haga tatt i bruk

I oktober i fjor startet byggingen av gang- og sykkelvei på den vel to kilometer lange strekningen langs fylkesvei 476 og fylkesvei 175 mellom Auli og Haga stasjon i Akershus. Onsdag 4. desember var det markering av at gang- og sykkelveien er åpnet.

Gang- og sykkelveien mellom Auli og Haga stasjon er bygget av NCC Norge AS på oppdrag for Statens vegvesen. I tillegg til gang- og sykkelveien, har NCC Norge AS bygget om krysset mellom fylkesvei 476 og fylkesvei 175. Denne ombyggingen gjør at fylkesvei 476 har blitt gjennomgående vei med fylkesvei 175 som en sidevei. NCC Norge AS har også gjennomført grøtarbeider knyttet til den nye gang- og sykkelveien.

Gjennomført innenfor tidsrammen
Byggingen av gang- og sykkelveien mellom Auli og Haga stasjon startet i oktober 2017, og gang- og sykkelveien ble ferdigstilt som planlagt. Den nye gang- og sykkelveien har en kostnadsramme på 44,9 millioner. 

– Selv om sluttoppgjøret med entreprenøren ikke er ferdig ennå, ser det ut som vi holder oss innenfor kostnadsrammen, forteller prosjektleder Ole Kristian Krogh i Statens vegvesen.

Tryggere skolevei
Den nye gang- og sykkelveien mellom Auli og Haga er bygget på vegne av Akershus fylkeskommune. Med den nye gang- og sykkelveien mellom Auli og Haga stasjon er det sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Auli og Munkerud. 

– Denne gang- og sykkelveien er en del av vårt prosjekt om å bygge trygge skoleveier i Akershus. Trygge skoleveier er viktig for å få flere barn og unge til å gå og sykle til og fra skolen. Det er gledelig å se barnehager bruker den nye gang- og sykkelveien på tur i dag, sa Lars Salvesen, fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune under en markering 4. desember til vegvesen.no.

Viktig for folkehelsen
Ordfører Grete Sjøli i Nes kommune deltok også på markeringen av den nye gang- og sykkelveien mellom Auli og Haga stasjon. Sjøli var glad for at den nye gang- og sykkelveien var ferdigstilt slik at barn, unge og voksne kunne ferdes trygt i nærområdet. 

– Dette er viktig for folkehelsen, sa Sjøli.