Galleriet Drammen

Veidekkelogo

Veidekkelogo

HoloHolo

HoloHolo

Mlogo

Mlogo

WillArentz

WillArentz

StenerSørensen

StenerSørensen

Noveta

Noveta

Lianlogo

Lianlogo

Optimeralogo

Optimeralogo

Mjøndalen

Mjøndalen

AskerOppmåling

AskerOppmåling

Holtefjell

Holtefjell

Cembrit

Cembrit

Med 51 smarthus-leiligheter, ulike fasadematerialer og særegen arkitektur har Glitre Bolig og Veidekke bygget et boligprosjekt som skiller seg ut i Drammen.

Fakta

Sted: Drammen

Prosjekttype: Boligbygg

Byggherre: Glitre Bolig

Totalentreprenør: Veidekke

Bruttoareal: 6.516 kvadratmeter

Kontraktssum eks. mva: 120,5 millioner kroner

Arkitekt: A38 Arkitekter

Landskapsarkitekt: Holo & Holo

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIBr: Sweco l RIG, RIBfy, RIEn: Multiconsult lRIVei: Stener Sørensen l RIVA: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Stikking/oppmåling: Asker Oppmåling l Grunn- og utomhusarbeider: Kjeldaas l Elektro: Irby Elektro l Rørlegger: Holtefjell VVS l Ventilasjon: Ener Produkt l Tømrerarbeider: Noveta l Balkonger og rekkverk: Jotne Ankers l Stålkonstruksjoner: PCS Stokke Stål l Murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss l Flisarbeider: Mur og Flisarbeid l Taktekking og blikkenslagerarbeider: Taktekkermester Bjørn Schramm l Vinduer: Lian Vinduer l Maler: EP Bygg og Mal l Gulvstøp og sparkling: Gulventreprenøren l Prefab betong: Buskerud Betongvarefabrikk l Kjøkken: Studio Sigdal Kongsberg l Heis: Otis l P-anlegg: P-Plan l Parkett og granab: Bo Andren l Alu-/glassfasader: H-fasader Glassteam l Solskjerming: Kvint Blendex l Porter og branngardiner: Windsor l Brannsikring: Firesafe l Fasadeleverandør: Cembrit l Byggevarer: Optimera

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Galleriet Drammen er et leilighetsbygg med i alt 51 boliger, fordelt på fem etasjer. To-, tre- og fireromsleilighetene strekker seg fra 38 til 174 kvadratmeter, og i alt er boligarealet i bygget på 3.785 kvadratmeter.

– Vi har lagt vekt på det arkitektoniske og på å skape en spennende blokk med forskjellige farger, materialer og fasonger. Det skjer litt her, og bygget blir en motvekt til det monotone og repeterende vi ofte ser i moderne boligbygg, sier prosjektdirektør Per Inge Haugan i Glitre Bolig, som er byggherre.

Automatisk parkeringshus

Innvendig har de lagt vekt på arealeffektive løsninger og store vinduer med mye lys. Alle boligene har også en eller flere verandaer.

– Boligene varierer i prisklasse fra rundt 2,7 millioner kroner til nær 17 millioner. Dette er et borettslag og vi har tilbudt ulike finansieringsløsninger, for å tilpasse oss boligkjøpere i ulike livsfaser. Det har fungert veldig bra. Blant kjøperne er det alt fra førstegangskjøpere i 20- og 30 -årene til pensjonister som flytter fra eneboliger. Det er per i dag tre usolgte boliger i prosjektet, sier Haugan.

Prosjektet består også av en parkeringskjeller på 1.600 kvadratmeter. Der er det en semiautomatisk parkeringsheis, med plass til 28 biler.

– I kjelleren kjøres bilene inn i en heis som plasserer bilene i en tre etasjers kulvert. Dette er et moderne og fremtidsrettet prosjekt på flere måter. Vi har installert smarthusteknologi i alle boligene, hvor beboerne styrer lys, varme og porttelefon med en iPad på veggen. Smarthusteknologien kan også oppdateres med blant annet omsorgsteknologi for beboere med behov for det, sier han.

Prosjektet består også av en støyskjermet bakhage samt felles takterrasse med utsyn mot både sjøen, byen og Blefjell.

Byggherren har også gitt kontantbidrag på 1,25 millioner kroner til å forskjønne den naboliggende parken, som benyttes av beboerne. I tillegg har de rustet opp veiene og fortauene rundt bygget.

Grundige grunnarbeider

Haugan forteller at de kjøpte eiendommen før sommeren i 2016. Reguleringsprosessen varte til 2018, og rivearbeidene startet høsten 2019.

– Vi startet opp med en annen entreprenør. De hadde dessverre økonomiske problemer, og vi valgte derfor å terminere avtalen med dem. Det førte dessverre til forsinkelser i prosjektet. Vi signerte avtale med Veidekke i januar 2019, og de startet opp arbeidene her i mars, sier Haugan.

Prosjektleder Jan Kristian Vinje i Veidekke sier alt utenom kjelleren var revet på det tidspunktet.

– Kjelleren påvirket områdestabiliteten, og måtte rives i seksjoner. Vi brukte lang tid på kjelleren, med alt fra spunting til avstiving og kalkstabilisering. Vi brukte hele sommeren 2019 på å kalkstabilisere. Det er 100.000 meter med kalksementpeler her, sier han og legger til:

– Det var allerede kalksementpeler fra bygget som lå her tidligere. Det skapte ekstra utfordringer siden de ikke hadde god nok kapasitet til å ta lastene fra det nye bygget. Vi kunne ikke fjerne dem heller, så isteden måtte vi tilpasse mønsteret på de nye pelene til de eksisterende.

Vinje påpeker også at tomten er veldig smal på enkelte områder, noe som begrenset hvor mange parallelle aktiviteter som kunne utføres samtidig.

– I tillegg er tomten midt i kvikkleiresonen. Geoteknikeren var her nesten daglig. Han sa dette er en av de mest utfordrende tomter han har jobbet på, sier Vinje.

– Skreddersydde løsninger

Gravearbeidene pågikk ut desember 2019, og arbeidene med råbygget pågikk til juli 2020.

– Råbygget var også komplisert, med mange skreddersydde løsninger og kompliserte bæresystemer. Vi hadde selvfølgelig planlagt for det aller meste, men det dukker alltid opp uforutsette utfordringer. Samtidig bygger vi midt i sentrum, med bebyggelse og veier på alle sider. Vi har derfor vært nødt til å planlegge logistikken nøye, med detaljerte tidstabeller for alle leveranser, sier han.

Koronakrisen var imidlertid en utfordring de ikke hadde planlagt for.

– Koronakrisen påvirket bemanningssituasjonen vår, spesielt fra november og ut januar. Det har ikke vært noen smittetilfeller, men mange utenlandske arbeidere har vært i karantene. Koronasituasjonen har også ført til leveringsforsinkelser av materialer, blant annet parkeringsheisen, sier Vinje.

Tre fasadematerialer

Han forteller videre at bygget ble tett i oktober, og at de innvendige arbeidene var ferdige i januar. Leilighetene ble overlevert siste uken av januar og siste uken av februar.

Råbygget er ført opp med stålsøyler og plattendekker, og innvendige vegger er skallvegger.

Utvendig har målet vært å skape et variert men helhetlig arkitektonisk uttrykk. De har derfor brukt tre fasadematerialer med ulike farger. Fasadene har også varierende dybde med delvis inntrukne balkonger og store vinduer.

Bygget har i tillegg et såkalt blått tak, som håndterer overvann.

– Alt er skreddersøm, og prosjektet er tilpasset tomten nærmest på centimeteren. Bygget har også to portaler, som skiller seg ut i bybildet, inn til den felles bakhagen. Vi er veldig stolte av resultatet, og av å ha bygget det vi selv anser som Drammens kanskje fineste boligbygg, sier Haugan.


Flere prosjekter