Illustrasjon: Statens vegvesenMartin Kronheim, styremedlem i FM gruppen (fra venstre), styreleder Dag Magne Vedvik i FM gruppen, regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen og Grethe Vikane, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesen

Fyllingen Maskin og FM Strand signerte for veiprosjekt i Bergen

FM Prosjekt 1 ANS, bestående av Fyllingen Maskin og FM Strand har signert med Statens vegvesen om å bygge om riksvei 580 Sandslikrysset i Bergen.

Byggingen vil starte i løpet av april, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

– Dette har vi ventet på, og det er godt å komme i gang, sier regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens Vegvesen i pressemeldingen.
Byggearbeidet, som skal holde på fram til sommeren 2021, skjer i et område med mye trafikk.

-Det gjelder begge retninger til Flesland, og ikke minst til de store arbeidsplassene i området. Vi har tatt hensyn til dette i planleggingen, men omgivelsene vil nok merke at arbeidet er i gang, sier prosjektleder Siri Korpelin Bernås i Statens vegvesen.

Utbedring av riksvei 580 Sandslikrysset skal, ifølge pressemeldingen, bidra til bedre fremkommelighet for alle trafikkgrupper, og i tillegg øke trafikksikkerheten i området. Det er tatt hensyn til at forholdene for myke trafikanter skal bli bedre med blant annet omlegging av gang- og sykkelveien og med separerte gang- og sykkeltraseer langs Flyplassveien.

Prosjektet har en totalkostnad på vel 300 millioner kroner, der private aktører bidrar med
120 millioner kroner, og 38 millioner finansieres med bompenger. Resten dekkes av det offentlige. Kontraktssummen er på omtrent 200 millioner kroner.