Riksvei 580 Flyplassveien. Illustrasjon: Statens vegvesenRiksvei 580 Flyplassveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fyllingen Maskin lavest av åtte tilbydere på Riksvei 580 i Bergen

Fyllingen Maskin har levert det laveste tilbudet, på omtrent 207 millioner kroner, for bygging av Riksvei 580 Flyplassveien ved kryss Sandsliveien i Bergen.

Det kommer frem av anbudsåpningen i prosjektet.

Eksisterende rundkjøring på Rviksvei 580 Flyplassvegen, ved kryss Sandslivegen, skal erstattes med toplanskryss, med gjennomgående firefelts vei i tunnel (betongkulvert) under ny rundkjøring.

Den nye rundkjøringen blir hevet omtrent tre meter i forhold til dagens situasjon, og den gjennomgående veien legges omtrent tre meter lavere.

Rundkjøring mellom Sandslivegen og Sandslimarka skal bygges om for å tilpasses det nye krysset i Riksvei 580. Eksisterende gang- og sykkelvei erstattes med sykkelvei med fortau på strekningen. I tillegg omfatter jobben mye teknisk infrastruktur som fjernvarme, vann og avløp, elektro og telekommunikasjon.

Dette er tilbyderne:

  1. Fyllingen maskin AS: 206.984.037,60
  2. Drange maskin AS: 212.696.193,00
  3. Hylland AS: 218.860.902,90
  4. Peab AS: 227.075.922,78
  5. Contexo AS: 227.865.680,00
  6. Bertelsen & Garpestad AS: 228.297.926,00
  7. Skanska Norge AS: 243.460.361,00
  8. Rygg maskin AS: 265.730.170,00