Arneberg bru på fv 2062 i Åsnes kommune er blant bruene som nå skal får tiltrengt vedlikehold. Foto: Jan-Tore Egge, Wikipedia
Arneberg bru på fv 2062 i Åsnes kommune er blant bruene som nå skal får tiltrengt vedlikehold. Foto: Jan-Tore Egge, Wikipedia

Fylket har ansvar for 1250 bruer: Nå skal noen av dem få etterlengtet vedlikehold

Fylkeskommunen bruker vel 26 millioner kroner på vedlikeholdsarbeidene av rundt 60 bruer i år.