Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune (t.v), Eva Solvi, fylkesdirektør for vei i Trøndelag fylkeskommune og Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesvei i Viken fylkeskommune, kunne forsikre enteeprenørene om de er i rute med sine nye veioppgaver.

Fylkeskommuner beroliger entreprenørene - ingen prosjekter stopper opp

De nye fylkeskommunene Innlandet, Trøndelag og Viken har god kontroll på veioppgavene de har tatt over etter Statens vegvesen.

Det kom fram under MEF-konferansen Arctic Entrepreneur.

De tre fylkeskommunene var invitert til konferansen for å snakke om status for overgangsprosessen knyttet til regionreformen, og ikke minst svare på hvorvidt overføringen av veioppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene påvirker igangsettelsen av nye prosjekter.

MEF bekymret over situasjonen

MEF med administrerende direktør Julie Brodtkorb i spissen, har som kjent uttrykt stor bekymring over prosjekter som ikke kommer i gang som en følge av at fylkeskommunene overtar ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Rett før jul tegnet Brodtkorb følgende bilde av situasjonen en sak på bygg.no.

– Overføringen av veioppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene har resultert i at prosjekter er fryst i alle regioner og dette skaper stor usikkerhet blant våre medlemsbedrifter, sa Brodtkorb.

I et møte med Samferdselsdepartementet formidlet MEF et brev der de skrev at det nå er en betydelig bekymring i bransjen for at ressursbehovet knyttet til regionreform og kommunesammenslåinger, vil føre til tørke i anleggsmarkedet i 2020, og at det vil ha store negative konsekvenser for en bransje der marginene allerede er presset.

Er i rute

Skal vi tro fylkeskommunene Innlandet, Trøndelag og Viken er det liten grunn til bekymring. Under Arctic Entrepreneur var budskapet at overgangsprosessen er i rute og at alle prosjekter går som planlagt.

– Vi er godt i rute med det som planlegges og det som skal lyses ut. Vi har fire driftskontrakter som er ute i markedet og vi legger nå siste hånd på verket med asfaltkontrakter. Vi har også investeringskontrakter som skal ut. Det er ingenting som har stoppet opp og det er ingenting som er vesentlig forsinket, sa Eva Solvi, fylkesdirektør for vei i Trøndelag fylkeskommune.

Først i landet med asfaltkontrakter

Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, kunne også forsikre MEF-entreprenørene om at ingen prosjekter er satt på is som en følge av regionreformen. Ifølge Riseng var Innlandet først i landet med å legge ut asfaltkontrakter og den nye fylkeskommunen virker også å ha god kontroll på både driftskontraktene som skal ut i markedet og kommende utbyggingskontrakter

– Jeg kan bekrefte at omorganiseringen ikke vil gå utover planlagt kontrakter. Det blir ikke noe forsinkelser på grunn av regionreformen, sa Riseng.

Viderefører tidligere planer

Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesvei i Viken fylkeskommune, var klar på at den nye fylkeskommunen viderefører de investeringsplanene som de tre tidligere fylkeskommunene (Telemark, Vestfold, Buskerud) hadde inn i 2020.

– Vi opplever at vi er à jour med planene vi har. Vi ser for oss at vi skal klare å gjøre det som er forventet og investere midlene vi har fått til rådighet. Det blir med andre ord ingen endring i vårt aktivitetsnivå, sa Skinnes.

Har fått Vegvesen-ansatte som lovet

De tre fylkeskommunene kunne også forsikre om at de har fått overført det antallet Vegvesen-ansatte som etaten beregnet for hver av fylkeskommunene.

- Det ble beregnet 170 årsverk for Innlandet. Da vi bikket nyttår, hadde vi fått overført 162 årsverk fra Statens vegvesen. Vi skal opp på 170, men det er greit og ha en liten buffer å gå på når vi ser hvordan dette bærer av gårde i forhold til hvilke satsingsområder Innlandet fylkeskommune skal ha. Vi er absolutt i god rute og jeg er veldig fornøyd, sa Aud Margrethe Riseng i Innlandet fylkeskommune.

Mulig effektiviseringsgevinst

Eva Solvi kunne opplyse at det ble beregnet en overføring av drøyt 200 medarbeidere fra Statens vegvesen til Trøndelag fylkeskommune.

- Vi har ansatt 170 stykker og drøyt 150 av disse er i veiavdelingen. Vi har ikke tenkt å gå over 200. Det skyldes at vi går inn i en periode med litt lavere investeringsnivå. Ikke på grunn av regionreformen, men på grunn av fylkeskommunens generelle økonomiske situasjon. Vi ser også en viss mulighet for en effektiviseringsgevinst. Vi skal rekruttere noe eksternt og opplever god søkning til stillingene både fra bransjen og andre fagmiljø. Det er oppløftende, sa Solvi.

300 til Viken

Også Viken virker å ha fått overført ressursene de skal ha fra Statens vegvesen.

- Vi skulle ha rundt 300 årsverk fra Statens vegvesen og har fått over 265. Vi har skrevet avtale med ytterligere 25, i tillegg har vi rekruttert noe eksternt. Vi er omtrent der vi skal være, forsikret Olav Skinnes i Viken fylkeskommune.