Fylkeskommune må betale NCC 38,2 millioner kroner

Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane må ut med 33,2 millioner kroner til NCC Construction for merarbeid i forbindelse med Dalsfjordsambandet. I tillegg kommer fem millionar kroner i renter.

Det er NRK Sogn og Fjordane som melder dette.

Ifølge avisen Firda krevde i utgangspunktet entreprenøren Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane for 90 millionar kroner, men under hovedforhandlingene ble kravet justert til 69 756 222 kroner, med tillegg av forsinkelsesrente fra 22. mai 2013.

Bakgrunnen for søksmalet er at NCC møtte på en rekke problem under under arbeidene med Ottersteinstunnelen og Sætenstunnelen i Dalsfjordsambandet.

De mente derfor Fylkeskommunen måtte kompensere for ekstrautgiftene.

Etter rettsaken i Fjordane Tingrett, der NCC fikk delvis medhold, må fylkeskommunen nå betale i overkant av 33,2 millioner kroner til entreprenøren. I tillegg kommer renter på fem millioner.

Fylkeskommunen skal tilbakebetale  millionsummen innen to uker.

Hos NCC Construction ønsker de ikke å kommentere dommen fra Fjordane tingrett.

- Vi kommenterer normalt ikke denne type saker i media, og ønsker heller ikke å gjøre det nå, sier kommunikasjonssjef i NCC Construction, Terje Stachnik Hansen til Byggeindustrien.