Knut Sletta blir jernbanedirektør.

Fylkesdirektør Knut Sletta blir ny jernbanedirektør

Fylkesdirektør Knut Sletta er i statsråd fredag tilsatt som ny jernbanedirektør for et åremål på seks år. Han tiltrer stillingen 1.september 2021.

– Knut Sletta har lang erfaring fra offentlig forvalting, blant annet fra samferdselssektoren rundt Oslo-området. Denne kompetansen gir han en god og bred bakgrunn for å lede Jernbanedirektoratet, som skal utvikle jernbanen i Norge som en del av det samlede transportsystemet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Knut Sletta er 54 år og ble utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo i 1992.

Sletta har jobbet 15 år i Kunnskapsdepartementet, inkludert ni år som avdelingsdirektør. I 2008 ble han ansatt som kundedirektør i Direktoratet for økonomistyring (nå Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), før han i 2012 ble fylkesdirektør i Akershus fylkeskommune.

Sletta overtok som assisterende fylkesrådmann i 2016, og senere fylkesrådmann. Fra 2020 har han vært fylkesdirektør for samferdsel i Viken fylkeskommune.