Illustrasjonsfoto: Olav Heggø

Fylkene kan søke om penger til viktige veier for sjømatnæringen

Fylkene kan nå søke om ekstra veimidler for å utbedre fylkesveier som brukes til frakt av sjømat.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

‒ Norge er avhengig av lastebilen for å frakte fisk og sjømat til og fra fiskebruk langs kysten på tidvis trange og svingete veier. Da blir det fort slitasje på disse veiene. Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesveiene i Norge med størst behov. Nå er det derfor mulig for fylkene å søke om penger til fylkesveier som brukes mye av lastebilnæringen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning på inntil 141,5 millioner kroner. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for tilskuddsordningen. De sender nå ut invitasjoner til fylkene for å informere om muligheten til å søke om midler til fylkesveier, heter det i meldingen fra Samferdselsdepartementet.

I forbindelse med Nasjonal transportplan kartla transportetatene hvilke strekninger som er viktig for næringslivets transporter. I den forbindelse ble det laget en liste over disse veistrekningene. Statens vegvesen tar utgangspunkt i disse når fylkene søker om penger, men det vil også være mulig å søke om andre veistrekninger, skriver Samferdselsdepartementet.

Staten vil bidra med inntil 40 prosent av kostandene for å utbedre veiene, heter det i pressemeldingen.