Sandnes & Jærbetong er nå i gang. Foto: Sandnes & Jærbetong

Fusjonen gjennomført: Sandnes & Jærbetong er i gang

De formelle juridiske prosessene er nå gjennomført og Sandnes Betong og Jærbetong ble fra 1. oktober 2016 fusjonert til ett driftsselskap under en ledelse.

Det er Ølen Betong (51 prosent), Risa Gruppen og Stangeland Gruppen (24,5 prosent hver) som i fellesskap har eid de to bedriftene etter en oppkjøpsrunde på nyåret.

1. oktober ble de juridiske prosessene gjennomført og det nye selskapet får navet Sandnes & Jærbetong AS og skal drives som ett selskap i framtiden.

Eget transportselskap

I en melding fra Sandnes & Jærbetong, opplyses det at bildriften vil bli fisjonert til et eget 100 prosent eid selskap. Transportselskapet får navnet S&J Transport AS.

̶  Vi ser at bildriften blir så stor og viktig for oss at denne trenger å ha fult fokus fra egne logistikk- og bilspesialister for å kunne gi en god og maksimal service for våre kunder, heter det i meldingen.

Satser på å bli best

Tor Magne Kvia blir daglig leder for både driftsselskapet og transportselskapet.

̶  Det kreves en stor jobb før så store selskaper kan fusjonere. Vi tar med oss det beste fra begge selskaper og satser på å bli best, sier han til Byggeindustrien.

Kvia sier at det nye selskapet vil hente en stor effektiviseringsgevinst gjennom bedre logistikk.

̶  Før kjørte vi på kryss og tvers, nå vil vi kjøre færre kilometer per kubikkmeter betong og vi trenger færre biler, sier han.

Viderefører produksjon på Nærbø og Sandnes

Produksjonen både på Nærbø og Sandnes blir videreført. På Nærbø er det også produksjon peler og andre prefab-produkter.

̶  Betyr dette færre ansatte i det nye selskapet?

̶  Vi har i realiteten bygd ned bemanningen på begge betongstasjonene på grunn av et sviktende marked. Markedet ser nå mye lysere ut enn det gjorde for ett år siden og det er per i dag ikke behov for redusert bemanning. Men det blir en reduksjon av antall biler, sier Kvia.

Iberegnet transportselskapet har Sandnes og Jærbetong cirka 80 ansatte.

Pila peker oppover i Rogaland

De fusjonerte selskapene har hatt en omsetning på cirka 250 millioner kroner.

̶  Jeg tror ikke det blir noen rakettvekst neste år og vi sikter på en omsetning på rundt 250 millioner kroner i 2017, men forventer vekst i 2018, sier han.

Kvia sier at det er lys i tunnelen i Rogaland.

̶  Flere boligprosjekter som ble stanset for ett år siden har nå kommet i gang igjen og vi venter på oppstart av Rogfast. I tillegg ble det i statsbudsjettet bevilget penger til nytt sykehus i Stavanger. Jeg er trygg på at bunnen ble nådd for et år siden og at det vil bli volumvekst, sier han.