Fulltegnet klimakonferanse i Oslo Rådhus

Tirsdag arrangeres for første gang Byggenæringens Klimakonferanse, og arrangementet er fulltegnet.