Fulltallig bedriftsforsamling møtes mandag

Samtlige 18 medlemmer av Hydros bedriftsforsamling har bekreftet at de vil delta i mandagens viktige møte om styrets behandling av Hydro-ledelsens opsjoner.

- Vår oppgave er ikke å løse opsjonssaken, men å vurdere styrets håndtering av den, sier leder i bedriftsforsamlingen, Svein Steen Thomassen, til NTB.
Han minner om at bedriftsforsamlingen ikke behandler og i prinsippet heller ikke kjenner til lønn og vilkår for selskapets ansatte ledelse.

- Det er styret vi kontrollerer og fastsetter vilkårene for, sier Thomassen.
Han mener mandagens møte i stor grad kommer til å dreie seg om de to rapportene som er lagt fram av advokatfirmaene Selmer og BA-HR.

Alternativene
På spørsmål bekrefter Thomassen at det noe forenklet vil være bedriftsforsamlingens oppgave å velge hvilken juridisk rapport representantene mener er den «riktige».

- Skulle et flertall i bedriftsforsamlingen konkludere med at BA-HRs rapport er den Hydro skal legge til grunn, vil styret i sin helhet trekke seg, sier Thomassen.

Han mener det da blir valgkomiteens oppgave så raskt som mulig å legge fram forslag til bedriftsforsamlingen om et nytt styre.

- I mellomtiden forutsetter jeg at det nåværende styret fortsetter som et slags «forretningsministerium» slik at Hydro ikke blir uten styrende organer, sier Thomassen.

Han mener det er styremedlemmene selv som har skapt denne problemstillingen ved å stille sine plasser til disposisjon dersom bedriftsforsamlingen er kritisk til håndteringen av opsjonssaken. At Reinås allerede har trukket seg, berører ikke sakens realitet.

Generalforsamling
Hvis utfallet av behandlingen blir at bedriftsforsamlingens flertall, i liket med advokatfirmaet Selmer, mener styret har håndtert opsjonsavviklingen på en forsvarlig måte, vil styret fortsette som før, sier Thomassen.

Han mener det alternativ som da kan være aktuelt er at aksjonærer som står for mer enn 10 prosent av aksjene i Hydro, for eksempel staten, vil be om en ekstraordinær generalforsamling.

- Generalforsamlingen kan imidlertid ikke velge nytt styre. Den må vurdere bedriftsforsamlingens sammensetning og velge en ny bedriftsforsamling. Så blir det bedriftsforsamlingens oppgave å velge et styre som har samme oppfatning av opsjonsspørsmålet som flertallet i generalforsamlingen, sier Thomassen.
Han anser det for utelukket at saken blir avklart underhånden før møtet.

Fri stilling
Bedriftsforsamlingen i Hydro har en fri stilling. Bare de seks ansatterepresentantene kan sies å representere noen gruppe. Staten som storeier har ingen spesielle medlemmer av forsamlingen.

For næringsminister Dag Terje Andersen vil utfallet av mandagens møte uansett bli problematisk. Hvis flertallet kritiserer styret, begynner hele prosessen med å få valgt et nytt styre på et vanskelig tidspunkt da arbeidet med å fusjonere Statoil og Hydro er helt inne i sluttfasen.

Enda verre blir det hvis bedriftsforsamlingen ikke ser noen grunn til å kritisere styret. Hvis ikke næringsministeren da ber om ekstraordinær generalforsamling, vil opposisjonen neppe la regjeringen få fred denne høsten.