Arkivfoto

Full seier til Statens vegvesen over OSSA

Staten ved Samferdselsdepartementet er i Nord-Troms tingrett frifunnet for samtlige krav fra entreprenørselskapet OSSA.

Dommen falt mandag 16. januar etter rettssaken som foregikk over fem og en halv uke i oktober og november i fjor.

- Vi har ikke fått satt oss inn i detaljene ennå, men dommen virker grundig og veloverveid. Vi anser tingrettens avgjørelse som en full seier, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen i en pressemelding.

OSSA ble i mars 2015 oppsagt fra kontrakten i prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen, hovedsakelig fordi de ikke klarte å overholde kravene til fremdrift. Selskapet mener oppsigelsen ikke var berettiget, og trakk derfor Statens vegvesen for retten, med et samlet erstatningskrav på nærmere 384 millioner kroner.

- Jeg er veldig fornøyd med den faglige jobben som er lagt ned i denne saken. Flere av våre egne folk har lagt ned en betydelig innsats både før og under rettssaken. I tillegg er jeg godt fornøyd med jobben våre advokater Per Gustav Lilleaasen og Finn Eirik Winther fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen har gjort, legger regionvegsjefen til.

Staten ved Samferdselsdepartementet er i tingretten frifunnet fra alle krav fra OSSA. Selskapet er dømt til å betale tilbake resterende del av et forskudd de har fått utbetalt; 37,4 millioner kroner pluss renter. I tillegg må de betale en erstatning på ca. 41,4 millioner kroner for merkostnadene prosjektet er påført som følge av at jobben måtte lyses ut på nytt.
Selskapet er også dømt til å betale statens saksomkostninger, nærmere 8,5 millioner kroner, samt tingrettens utgifter til tolketjenester. Ankefristen er én måned fra forkynnelse av dommen.

- OSSA er skuffet og overrasket over dommen og hadde forventet et annet resultat basert på de bevis som ble ført for tingretten og de rettsregler og vilkår som gjelder for heving på grunnlag av antesipert vesentlig mislighold, sier OSSAs advokat Esther Lindalen R. Garder i advokatfirmaet Gille i en kommentar til dommen fra Byggendustrien.

- Vurderer dere å anke saken videre?

- Dommen er omfattende og vi har bare gått raskt gjennom denne. Vi vil gå grundig gjennom dommen i de kommende dagene. Før denne gjennomgangen er foretatt, vil OSSA ikke gi ytterligere kommentarer, svarer hun.

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen omfatter bygging av ny veg og en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet i Nord-Troms. OSSA fikk jobben i konkurranse med tre andre entreprenører, og byggingen startet i november 2014. På grunn av dårlig fremdrift ble kontrakten med OSSA terminert i mars året etter.

Jobben ble lyst ut på nytt våren 2015 og i juli ble Skanska Norge AS tildelt kontrakten. Skanska markerte i september i år gjennomslaget i tunnelen. På grunn av oppsigelsen ligger prosjektet nå ca. ett år bak skjema, med planlagt åpning rundt årsskiftet 2017/2018.