Illustrasjonsfoto.

Full seier til Bravida i tvistesak med leverandør

Oslo tingrett fastslår at det aldri ble inngått en bindene avtale mellom baderomutstyrsleverandøren Bano og Bravida Norge ved prosjektet Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter i Røros kommune. Tvistesaken endte derfor med full seier til Bravida.

Det kommer frem i dommen i tvistesaken mellom Bano og Bravida, som var oppe i Oslo tingrett i midten av august.

I tvistesaken hevdet baderomutstyrsleverandøren Bano at det ble inngått bindende avtale mellom Bano og Bravida Norge om levering av spesifisert baderomsutstyr til i alt 77 bad ved Øverhagaen-prosjektet i Røros kommune.

Bano mente derfor Bravida brøt avtalen da de kjøpte utstyr fra en annen leverandør til prosjektet. I tvistesaken krevde Bano drøyt 1,2 millioner kroner i erstatning.

Bravida hevdet på sin side at tilbudet fra Bano verken ble skriftlig eller muntlig akseptert, og krevde derfor full frifinnelse i retten.

I dommen fra Oslo tingrett frifinnes Bravida fullt ut, mens Bano dømmes til å betale saksomkostninger på 263.694 kroner.

Intensjonsavtale

I dommen går Oslo tingrett gjennom korrespondansen de to partene hadde i forkant av prosjektet. I begrunnelsen for dommen legger Oslo tingrett blant annet vekt på en e-post der ordet «intensjonsavtale» blir brukt.

«Etter rettens syn tilsier bruken av ordet «intensjonsavtale» i e-posten i seg selv at det ikke ble inngått bindende og endelig avtale…….»

«Sammenhengen i e-posten tekst underbygger at partene kun inngikk en intensjonsavtale som ikke innebar en plikt til å inngå en bindende og endelig avtale……..» står det i dommen fra Oslo tingrett.

Bravida fornøyd

Advokatfirmaet Grette representerte Bravida Norge i tvistesaken. Senioradvokat Tarjei K. Engebretsen, skriver i en e-post til Byggeindustrien at Bravida er godt fornøyd med dommens resultat.

– Retten er enig med Bravida i at flere grunnleggende forutsetninger for en bindende avtale ikke var avklart mellom partene, blant annet pris, omfanget av leveransen og leveringstidspunktet. Dette er ikke nok til at det foreligger en bindende avtale. En intensjonsavtale innebærer heller ingen plikt til å inngå en bindende avtale. Saken kunne og burde vært løst utenfor domstolen, men Bravida er glad for å få bekreftet at de handlet riktig i denne situasjonen, kommenterer Engebretsen.

Vil vente med å kommentere

Administrerende direktør Frode Lindvik i Bano, har ikke fått satt seg skikkelig inn i den ferske dommen, og ønsker derfor ikke å kommentere rettens avgjørelse eller hvorvidt de vil anke dommen fra Oslo tingrett.

– Jeg trenger noen dager for gjennomgang med vår advokat før jeg kan gi noen kommentarer, skriver han i en e-post til Byggeindustrien.

Det er advokat Erik Slotterøy i Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn, som har representert Bano i tvistesaken.