Full HMS-fokus i NCC

For fjerde år på rad gjennomfører NCC Construction Norway sin HMS-uke.

Gjennom uken vil samtlige 1.900 ansatte i NCC Construction, innleid personell og underentreprenører over hele landet gjennomføre samtaler om sikkerhet på arbeidsplassen, samt kurs og opplæring i helse, miljø og sikkerhet.

Det skriver NCC i en pressemelding mandag.

HMS-uken foregår fra 1.-5. september. Enkelte steder i landet holdes det også øvelser sammen med lokalt brannvesen og ambulansetjeneste, heter det i pressemeldingen.

– Det er avgjørende for den enkeltes trygghet at fokuset på HMS er høyt, og at alle som jobber i eller for NCC har de riktige holdningene til sikkerhet. Derfor skal alle som er på våre bygg- og anleggsplasser engasjeres, både våre egne ansatte, innleid personell og underentreprenører, uttaler HMS-sjef i NCC Construction Norway Dag Henning Bredesen, i pressemeldingen.

Halvert H-verdi

Siden første HMS-uke i 2011 har H-verdien i NCC Construction Norway, inkludert hos underentreprenører, blitt redusert med 55 prosent, fra 9,5 i 2011 til 4,2 i 2013.

– HMS-uken er holdningsskapende, og en sentral del i et stort og pågående prosjekt for å styrke holdningen til godt HMS-arbeid på våre byggeplasser. I HMS-arbeidet er det avgjørende å involvere samtlige som befinner seg på byggeplassene våre. Det har gitt resultater, sier Bredesen.

Helhetlig satsing

NCCs interaktive sikkerhetskurs «Hel inn – hel ut» har også vært en viktig del av den positive HMS-utviklingen. NCC lanserte sikkerhetskurset under «HMS-uken» høsten 2011. Kurset er obligatorisk grunnopplæring i HMS for alle som skal arbeide på en NCC byggeplass, og er i dag gjennomført av nærmere 12.000 personer. I tillegg til langt færre fraværsskader har også sykefraværet gått ned siden 2011, skriver NCC i pressemeldingen.

Etter å ha fullført det 30 minutter lange interaktive sikkerhetskurset, har man nødvendig basisgodkjenning for å arbeide på NCCs prosjekter i to år. Underentreprenører og andre får godkjenning for ett år.

Tilgang til kurset «Hel inn – hel ut» ligger åpent på NCCs hjemmesider, slik at alle som ønsker å gjennomføre kurset kan gjøre det, heter det i pressemeldingen.