Full gass i olje

Anslaget fra Statistisk sentralbyrå for neste års investeringer innen olje og gass er rekordstort: 204 milliarder kroner.

SSB har kommet med slike anslag siden 1985, men aldri har et så høyt tall vært presentert. Bare siden forrige rapportering, tredje kvartal i fjor, er anslaget oppjustert med 9,8 milliarder kroner.

Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, felt i drift, letevirksomhet og landvirksomhet som øker. Bare anslagene for rørtransport viser nedgang.

De nye tallene som SSB la fram torsdag, inkluderer også et nytt anslag for investeringene i inneværende år. Det blir justert ned med 1,7 milliarder og utgjør nå 184,9 milliarder kroner – vel 33 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2011.