Innkjøpssjef Lars Erik Flygel i NESO frykter alvorlige konsekvenser i byggebransjen dersom den varslede prisoppgangen på trelastvarer blir en realitet. Foto: NESO

Frykter skyhøy prisstigning på trelast

– Til nå har det vært tilnærmet normal byggeaktivitet, men en varslet formidabel prisoppgang på trelastvarer, kan i verste falle føre til at prosjekter blir lagt på is, sier innkjøpssjef Lars Erik Flygel i NESO.

Til Byggeindustrien sier Flygel at NESO har fått varselet om prisoppgangen fra trelastprodusenter, som har meldt om en prisoppgang på hele 20 prosent fra 1. april. Prisene på byggevarer reguleres normalt to ganger årlig, 1. oktober og 1. april.

– Grossistene har fått dette varselet fra produsentene. Denne gangen varsler trelastprodusenter altså en økning i størrelsorden 20 prosent, mens normalt varsles det om en prisøkning på 3-4 prosent. Det vanlige er da at det forhandles mellom produsenter og grossister om å ta ned prisene, sier Flygel.

Internasjonale effekter
Han forklarer den varslede prisoppgangen i år med at det er flere internasjonale effekter som slår inn.

– Nå er etterspørselen etter nordisk trelast mye høyere enn normalt i det internasjonale markedet. En rekke faktorer avgjør etterspørselen, blant annet at produksjonen per i dag ikke er på normalt nivå på grunn av korona-pandemien. En annen årsak er flere ulike problemer med uttak av nytt trevirke hos mange av de viktige produsentene, sier Flygel, som frykter svært negative konsekvenser for byggebransjen.

– Blir prisøkningen som varslet eller i nærheten, vil konsekvensen for byggemarkedet bli store. Nå ønsker man jo å få satt i gang flest mulig prosjekter for å holde hjulene i gang. Vi er bekymret for hva som kan skje, sier Flygel, som legger til at en eventuell prisoppgang på 20 prosent, kommer på toppen av en allerede høy prisvekst på trelast i 2020.

– Markedet vil neppe tåle en så høy prisoppgang som varslet, hevder Lars Erik Flygel.

– Det grønne skiftet
Frode Holm hos trelastprodusenten Moelven Wood AS, sier prisoppgangen er varslet kundene deres gjennom byggevarebasen NOBB.

– Ja, gjennom NOBB har vi varslet en prisoppgang på rundt 20 prosent på vanlig trelast. Historisk har indeksreguleringen av vanlige trelastvarer gått lite opp sammenlignet med for eksempel VVS og EL. Den varslede prisoppgangen er også en effekt av det grønne skiftet, som tilsier at mer og mer skal bygges med trevirke i hele verden. Samtidig er det nedgang på råvarer internasjonalt, sier Frode Holm til Byggeindustrien.