Den røde stiplede linjen markerer Bane NORs båndleggingsområde, og den sorte stiplede linjen markerer Veidekke og Coops planlagte eiendomsutvikling. Senterutviklingen er også integrert i Trondheims superbussprosjekt. Illustrasjon: Veidekke EiendomDen røde stiplede linjen markerer Bane NORs båndleggingsområde, og den sorte stiplede linjen markerer Veidekke og Coops planlagte eiendomsutvikling. Senterutviklingen er også integrert i Trondheims superbussprosjekt. Illustrasjon: Veidekke Eiendom

Frykter nytt jernbanespor stopper bydelssenter i Trondheim

Utbyggere og Trondheim-politikere frykter at planene for nytt dobbeltspor mellom Leangen og Hommelvik kan stoppe byggingen av et nytt lokalsenter på Ranheim.

Det skriver Adresseavisen i en artikkel på sine nettsider.

I bygningsrådet tirsdag denne uken vedtok politikerne i Trondheim å legge et forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Leangen og Hommelvik ut til offentlig ettersyn og høring.

I vedtaket står det at frem til sluttbehandling av planen, må man vurdere å redusere området som båndlegges, slik at et lokalsenter på Ranheim kan etableres uavhengig av prosessen for dobbeltspor. Det er Bane NOR som båndlegger, og dette innebærer et forbud mot byggetiltak her fram til en ny detaljplan er utarbeidet. Bane NOR skal uttale seg om alle tiltak innenfor båndleggingssonen.

Bygningsrådet ber i et tilleggsforslag rådmannen i Trondheim om å gå i dialog med nasjonale myndigheter for å få detaljregulert jernbanetraseen ved tomten hvor det nye lokalsenteret på Ranheim skal bygges, slik at minst mulig areal blir båndlagt.

Ikke i NTP

Rådmannen skriver i saksfremlegget at Bane NOR i det planlagte stasjonsområdet på Ranheim båndlegger en korridor med en bredde fra 100 til 300 meter. Rundt halvparten av utbyggingsarealet til senterprosjektet, der hvor selve senterfunksjonene er plassert, blir båndlagt som anleggs- og riggområde.

Det er ikke satt av penger til den anslagsvis ti milliarder kroner dyre dobbeltsporutbyggingen mellom Trondheim og Stjørdal i Nasjonal transportplan 2018-2017, heter det i artikkelen i Adresseavisen.

Veidekke og Coop Midt-Norge har kjøpt opp eiendom og planlagt et stort bydelssenter på Ranheim, med 7.000 kvadratmeter kjøpesenter, plass til både private og offentlige servicefunksjoner og opptil 400 boliger. Boligutbyggingen ligger utenfor det båndlagte området.

– Har tro

Viseadministrerende direktør og regiondirektør i Veidekke Eiendom Region Nord, Pål Magnus Aglen, sier til Byggeindustrien at utbyggerne har tillit til at politikerne kan finne en god løsning i samtale med Bane NOR.

– Vi har en veldig god dialog med Trondheim-politikerne i denne situasjonen. Vi har selv prøvd å få en dialog med Bane NOR, og det har ikke vært enkelt, men vi har tillit til kommunen her. Vi må få løftet ut sentrumsutviklingen fra båndleggingen, for dette er et bydelssenter som har vært etterspurt svært lenge. Det har flyttet inn 5.000 nye mennesker på Ranheim, og de har ikke noe senter. Det er et sårt tiltrengt tilbud, sier Aglen.

Han tør ikke å spå utfallet av noen diskusjoner mellom kommunen og Bane NOR.

– Vi har forståelse for at offentlig infrastruktur må prioiteres, men her har Bane NOR kommet veldig kort i planleggingen sin, så de sikrer seg ved å båndlegge et stort område. Det må gå an å løfte blikket litt her. Vi er klare til å sette i gang med vår utvikling, og det kommer ikke til å være noen problem å få fylt hverken handels-, næring- eller boligdelen. Vi har tro på at dette løser seg, sier Aglen.

– Vi prater med alle som vil prate med oss, men jeg ønsker ikke å kommentere ytterligere før vi har fått satt oss inn i vedtaket fra Trondheim kommune, sier prosjektleder for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal, Torun Hellen i Bane NOR til Byggeindustrien.