Prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad omfatter blant annet ny Moss stasjon. Illustrasjon: Rambøll Sweco/Bane Nor

Frykter nye milliardpåslag på InterCity-prosjekt

Byggeindustrien kunne tidligere i sommer skrive at InterCity-prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad blir 1,5 milliarder dyrere enn Bane NOR først hadde estimert. Uklarheter om grunnforholdene i Moss kan gjøre at den endelige prisen blir flere milliarder kroner høyere.

I juni signerte Bane NOR kontrakten for hovedentreprisen på Sandbukta-Moss-Såstad med et arbeidsfellesskap mellom den spanske Follobane-entreprenøren Acciona og Implenia Norge. Kontraktsummen var 6,3 milliarder kroner, 1,5 milliarder mer enn Bane NOR først hadde satt som prislapp.

Prosjektet går ut på bygging av ti kilometer jernbane mellom Sandbukta og Såstad, inkludert to jernbanetunneler på henholdsvis 2,7 kilometer og 2,3 kilometer, samt ny stasjon i Moss.

Jonathan Parker, leder for Bedre Byutvikling Moss (BBM), har fulgt nøye med på prosjektet, og advarer nå om det han mener er potensielt farlige og sannsynligvis kostbare unnlatelser i kontraktgrunnlaget når det kommer til området rundt den planlagte stasjonen.

– Geotekniske utredninger er mangelfulle, og i konkurransegrunnlaget står det ingenting, sier han til Byggeindustrien.

Jonathan Parker, leder for Bedre Byutvikling Moss.

Anbefalte ny vurdering

I april 2017 leverte risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL, i samarbeid med ÅF Advansia og Rockmass, sin eksterne kvalitetssikringsrapport om Bane NOR-prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Her påpekte selskapet at det ikke så ut som om sammensatte skjærflater var vurdert i prosjektet for området ved Moss havn og at utstrekningen av kvikkleire ut i sjøen heller ikke var vurdert i detalj.

«KSG er av oppfatning av at en oppdatert vurdering av områdestabiliteten bør foretas for dette området før tiltaket detaljprosjekteres», het det i rapporten.

Jonathan Parker er bekymret for at denne anbefalingen tilsynelatende ikke har blitt fulgt i den inngåtte kontrakten på Sandbukta-Moss-Såstad.

– Poenget med en totalentreprise er at man overfører risiko til entreprenøren, men da må man også gjøre utredninger slik at man ikke overfører for mye risiko. I kontrakten som Bane NOR har inngått her, er ikke denne problemstillingen nevnt i det hele tatt. Det synes vi er veldig rart, sier han.

Varsler ekstra milliarder

I den generelle prosjektbeskrivelsen av Sandbukta-Moss-Såstad heter det at totalentreprenør skal «Vurdere grunnforholdene og utføre supplerende undersøkelser etter behov». I kontraktgrunnlaget nevnes det flere mulige utfordringer i grunnen i Moss-området, men ikke at området for planlagt jernbanestasjon og overgangsbru ligger i en skråning med store mengder kvikkleire både på oversiden og ned mot Moss Havn.

Parker mener grunnundersøkelsene som er gjort i området, dekker små arealer og korte perioder, og at forholdene i området også har endret seg kraftig etter at bebyggelse og vegetasjon er fjernet for å gjøre klart for jernbaneprosjektet.

– Vi er redde for at vi kan havne i en situasjon hvor entreprenør aldri varsles om farene i dette området. Det kan ende i et ras som tar med seg både Rockwools fabrikk, hundrevis av boliger, flere institusjoner, vei og jernbane. Det er verste utfall. Det som er mer sannsynlig er at totalentreprenør krever store påslag på både byggetid og kostnad. Her åpner kontrakten for i alle fall et par milliarder kroner ekstra, sier Parker.

‒ Har gjort tiltak

BBM-lederen mistenker at unnlatelsene i kontrakten er gjort for å skjule kostnader i prosjektet.

– Det er vanskelig å tolke Bane NORs motiver, men vi tenker nok at Transportkomiteen ville ha stoppet prosjektet hvis det var klart at prisen ble åtte milliarder i stedet for 4,8. Her har man inngått en avtale hvor halvparten av tilleggene er skjulte og halvparten ikke en gang ligger inne, hevder han.

Prosjektsjef Jarle Midjås Rasmussen i Bane NOR sier til Byggeindustrien at usikkerhetene i grunnen rundt planlagte Moss stasjon dreier seg om langt mindre summer enn milliardene som Jonathan Parker varsler om, og avviser at det er snakk om å skjule kostnader.

‒ Vi har allerede tatt høyde for en god del i denne kontrakten, selv om man ofte ikke klarer å dekke seg helt opp fra starten av. Vi har jobbet mye med grunnforholdene, gjort tiltak for å bedre områdestabiliteten i dette området, og vi har informert entreprenør om forholdene. Løsningene for stasjonsområdet er også valgt for å begrense behovet for stabiliseringsarbeid i grunnen, sier han,

Rasmussen mener de grunnundersøkelsene som er gjort, samt andre utbygginger i området har vist at risikoen for ras er liten.

‒ Jeg vil si at sannsynligheten for ras er veldig liten, sier han.

Jonathan Parker i BBM kommenterer Rasmussens svar til Byggeindustrien i en epost:

«Prosjektlederens svar viser at han fortsetter å underrapportere de geotekniske utfordringene. Til tross for stadig nye avsløringer, vil han gjerne opptre som om han er bedre kvalifisert enn kvalitetsikreren som slaktet utredningen som han sikter til.. Nå må kommunen gripe inn med et pålegg om retting», skriver han.