Det er fortsatt usikkert hva som skjer med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss. I prosjektet skal det blant annet bygges en 23 kilometer lang tunnel.

Det er fortsatt usikkert hva som skjer med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss. I prosjektet skal det blant annet bygges en 23 kilometer lang tunnel.

Illustrasjon: NAA AS

Frustrerte ordførere frykter skrinlegging av Ringeriksbanen – Nye Veier er klare til å bygge

I et åpent brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, vil seks ordførere langs Bergensbanen blant annet ha svar på om det er riktig at regjeringen seriøst vurderer å skrinlegge Ringeriksbanen.