Frp vil lempe på boligkrav

Frp vil lempe på krav og reguleringer som gjør at boliger blir ekstra dyre å bygge. Partiet vil også redusere fylkesmannens og fylkeskommunenes innsigelsesrett.

– Nå er boligdebatten helt fragmentert. Det er ingen som tar et helhetlig ansvar. Dermed vil dagens situasjon fortsette. Det vil skape store utfordringer, spesielt for unge i etableringsfasen, sier Frp-leder Siv Jensen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Frp-lederen etterlyser en egen stortingsmelding om boligpolitikken. Hun lanserer samtidig flere Frp-forslag som etter hennes mening vil hjelpe på situasjonen.

– Vi må redusere fylkesmannens og fylkeskommunens innsigelsesrett i byggesaker. I dag kommer det veldig mange innsigelser. Det bidrar til trenering og økte kostnader fordi man må justere planer, sier Jensen.

– Videre må vi fjerne dokumentavgiften som må betales når boliger kjøpes, sier Jensen og viser til at staten tar inn nær sju milliarder kroner i en slik flytteskatt.

– Staten trenger ikke disse pengene og har egentlig ikke noe arbeid med boligtransaksjoner, sier hun.

Når det gjelder såkalt universell utforming av boliger, er Frp for.

– Vi er for det, særlig for boliger av en viss størrelse. Men det er meningsløst å ha det kravet til leiligheter under 55 kvadratmeter, først og fremst fordi det ikke vil være egnet bolig for en rullestolbruker. Entreprenører og utbyggere sier at kravet om universell utforming øker prisen for små leiligheter med flere hundre tusen kroner, sier Jensen.