Helge André Njåstad (Frp). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Frp vil krympe formuesskatten

Fremskrittspartiet foreslår å krympe formuesskatten ved å fjerne skatten på såkalt arbeidende kapital.

Onsdag 7. april legger Frps Helge André Njåstad fram forslag om saken i Stortinget. Ni andre i Frps stortingsgruppe har stilt seg bak forslaget.

– Det har gått et år hvor krisepakker, nedstenging og helse har vært i hovedfokus. Det er på høy tid å rette fokuset mot utfordringene vi kommer til å møte når Norge skal åpne igjen, sier Njåstad til NTB.

Han peker på at formuesskatten er en særnorsk skatt som utenlandske eiere slipper å betale, og inviterer samtidig de andre partiene til et nytt skatteforlik der reduksjon av formuesskatten inngår.

– Det viktigste Stortinget kan gi næringslivet etter koronapandemien, er skattelette ved å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, definert som aksjer, næringseiendom og andre driftsmidler fratrukket forholdsmessig tilknyttet gjeld, mener han.

I budsjettavtalen som Frp inngikk med regjeringspartiene i desember i fjor, ble formuesskatten kuttet med drøyt 1,3 milliarder kroner.

I tillegg fikk Frp gjennomslag for kravet om reduserte avgifter på snus, øl, vin og sjokolade, samt mer penger til rassikring og asfaltering.