Stortingsrepresentant  Bård Hoksrud (Frp), ønsker å dele opp gigantprosjektet Hålogalandsveien.

Frp vil dele opp omstridt ni-millarderskontrakt - kan sørge for flertall i Stortinget

Frps stortingsrepresentanter Bård Hoksrud og Kjell-Børge Freiberg frykter at størrelsen på OPS-prosjektet Hålogalandsvegen til ni milliarder kroner utelukker norske entreprenører. Nå vil det tidligere regjeringspartiet dele opp kontrakten.

Både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har alle vært kritiske til størrelsen på OPS-kontrakten Hålogalandsvegen, og opposisjonspartiene har tatt til orde for en oppdeling av gigantkontrakten i mindre kontrakter.

Nå kan nye signaler fra Fremskrittspartiet sørge for at det blir et flertall på Stortinget for en oppsplitting av prosjektet.

– Vi mener man bør se på det. Nå er det viktig at det legges til rette for at de norske entreprenørene kan være med å konkurrere på prosjektene som kommer ut. Vi ser at det er noen utfordringer knyttet til at dette er et OPS-prosjekt som innebærer drift og vedlikehold over en lang periode, men signalene som kommer fra den norske bransjen er så tydelige at vi må se nærmere på størrelsen av denne kontrakten. Det blir veldig stort, spesielt i den landsdelen vi snakker om her, og det vil utelukke mange av de norske aktørene, sier Bård Hoksrud til Byggeindustrien.

OPS

Hålogalandsveien er lagt opp som et offentlig-privat samarbeid som omfatter bygging av 82 kilometer med vei. 27 kilometer av strekningen går i tuneller. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Norsjø, avviste før påske at det var aktuelt å dele opp kontrakten.

Bård Hoksrud mener korona-viruset og usikkerhet i det norske arbeidsmarkedet har snudd bildet på hodet i løpet av kort tid, og at man derfor må se på saken på nytt.

– Vi synes i utgangspunktet det er positivt med flere typer konkurranser, og mener fortsatt at det bør være både små og store kontrakter i markedet for å få et vidt spenn. Men situasjonen i dag sammenlignet med hvordan bildet var bare for noen få uker siden, er ganske annerledes. Derfor tenker jeg vi må jobbe for å finne nye gode løsninger, sier Hoksrud.

Har ikke ivret for OPS

Frp har sittet i regjering med samferdselsministeren i seks år, og har således hatt hånda på rattet i denne kontraktsutviklingen. Er det bare koronaviruset som nå gjør at dere snur?

– Koronaviruset er selvsagt en del av bildet. Men i tillegg er det sånn at OPS ikke nødvendigvis har vært det vi i FrP har ivret mest for. Vi har vært opptatt av å få nye måter å bygge vei på, blant annet gjennom etableringen av Nye Veier, og så har andre partier vært mer opptatt av OPS-modellen. Vi har kommet frem til noen gode kompromisser, men nå har vi havnet i en spesiell situasjon som krever at vi må tenke litt annerledes, mener Hoksrud.

Vil i dialog med Hareide

Dette prosjektet er allerede vedtatt som et OPS-prosjekt i Stortinget, hva skjer med dette politisk nå?

– Her har vi tenkt å ha en dialog med statsråden om veien videre. Jeg tror også han ser at vi er inne i en annen situasjon nå enn vi var for noen uker siden. Verden har endret seg kraftig.

Men vil en oppsplitting på dette tidspunktet føre til utsettelser og fordyrende forsinkelser?

– Hvis man vil se alle problemene, så kan man helt sikkert det. Vi er mer opptatt av å se på mulighetene. Dette er et viktig prosjekt og vi ønsker verken utsettelser eller forsinkelser. Vi trenger prosjekter som kan gå raskt i gang, men vi ønsker å sende noen tydelige signaler om at det må skje på en måte som gjør det mulig for de norske å konkurrere, sier Hoksrud.

– En invitasjon til store utenlandske selskap

Kjell-Børge Freiberg, Fremskrittspartiet. Foto: Stortinget.

Frp-kollega Kjell Børge Freiberg er i en pressemelding enda tydeligere på at en OPS-kontrakt på ni milliarder er en dårlig ide.

- Anbudets størrelse er en invitasjon til store utenlandske selskap der norske entreprenører ikke får konkurrere som følge av størrelsen. Her bør anbudet deles opp, slik at norske entreprenører kan gå konkurrere om å bygge de ulike delene av veien, som skal knytte sammen Sortland, Harstad og Evenes, sier Freiberg i en kommentar og legger til:

- Det er ikke akseptabelt at vi skal gjennomføre Nord-Norges største samferdselsprosjekt der det skal legges opp til at utenlandske anleggsmaskiner og folk jobber for fullt, mens norske gravemaskiner er parkert og arbeiderne er permittert. Det er ikke manglende konkurranseevne, men fordi anbudet i form og størrelse blir for stort! Det er galskap og kan ikke skje.

Både jul og 17. mai

Konserndirektør Frode Nilsen i LNS.

Konserndirektør Frode Nilsen i LNS, er blant de som har vært svært kritisk til at OPS-prosjektet E10/ rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (Hålogalandsveien), skal gjennomføres med en stor kontrakt til en samlet verdi på rundt ni milliarder kroner. Han beskriver meldingen om at det er stortingsflertall for å dele opp prosjektet, som en sjeldent god nyhet for den norske anleggsbransjen.

– Dette er både jul og 17. mai på samme dag. Det er dette vi har bedt om i lang tid, sier Nilsen til Byggeindustrien.

Han mener det nå er gode muligheter for at prosjektet blir delt opp.

– Ingenting er avgjort før alt er avgjort, men dette tegner veldig godt. Jeg kan ikke forstå at ikke dette går veien nå. All fornuft tilsier at prosjektet bør deles opp, ikke minst med bakgrunn i koronatidene vi er inne i, sier Nilsen.

LNS-sjefen fremhever at flere stortingspolitikere har jobbet mye med saken og vist stor vilje til å få til en endring slik at gigantprosjektet blir delt opp og tilpasset norske entreprenører.

– Vi som har engasjert oss i denne saken har hele tiden opplevd at flere politikere har vært enige med oss. Flere har jobbet kjempegodt i Stortinget med denne saken, det er det ikke tvil om, fastslår Nilsen.