Frp delt om arbeidslivsregler

Før Fremskrittspartiets landsmøte er det delte meninger om forslaget om til dels drastiske endringer i arbeidsmiljøloven.

Uenigheten går helt til topps i partiet, og de to nestlederne har ulikt syn på forslaget fra Nord-Trøndelag Frp, skriver Klassekampen.

Forslaget åpner blant annet for 13 timers normalarbeidstid, dobling av antall overtidstimer og fjerning av overtidsbetaling. I tillegg skal det kunne forhandles lokalt om såkalt nordsjøturnus, med lengre og intense arbeidsperioder fulgt av tilsvarende lengre friperioder.

Nestleder Per Arne Olsen er blant dem som støtter forslaget, mens kollega Per Sandberg i ledertrioen mener forslaget bør modereres kraftig. Som leder av redaksjonskomiteen er Sandberg godt posisjonert for å sørge for at det er et mindre radikalt forslag som legges fram for delegatene på landsmøtet.

– Jeg tror jeg skal tørre å si såpass på vegne av redaksjonskomiteen at dette forslaget ikke vil se slik ut når vår innstilling er klar i helgen, sier Sandberg.