Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) mener at prisene i strømmarkedet er altfor kompliserte. Nå ber han regjeringen ta grep. Foto: Vidar Ruud / NTB

Frp ber regjeringen forenkle strømmarkedet

Strømselskapene informerer forbrukerne for dårlig om detaljene rundt sine strømpriser, mener Frp, som nå ber regjeringen forenkle strømmarkedet.

– Flere undersøkelser fra blant annet Forbrukerrådet og NVE viser dessverre at svært mange strømkunder ikke er godt nok kjent med innholdet i egne strømavtaler. I stor grad skyldes dette at strømselskapene har uoversiktlige og kompliserte vilkår og i tillegg er altfor dårlige til å orientere kundene direkte om prisendringer, sier stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp).

Han og flere andre representanter fremmer forslag for Stortinget om å be regjeringen sikre at strømselskapene informerer mer tydelig overfor forbrukerne om pris og produkter.

– Fremskrittspartiet er bekymret for at den lave graden av enkel og forståelig informasjon ut til strømkundene bidrar til å svekke konkurransen mellom strømselskapene, sier han.