Frosta Entreprenør AS (FRENT) og Trøndelag fylkeskommune inngår kontrakt om utbedring av fylkesvei 705. Foran fra venstre: Sverre Skogly, daglig leder FRENT AS, Bjørn Erik Andersson teamleder Trøndelag fylkeskommune. Bak fra venstre: John Rudolf Moksnes, prosjektleder FRENT AS, Eirik Norum, byggeleder Trøndelag fylkeskommune. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Frosta Entreprenør skal oppgradere fylkesvei 705 i Stjørdal

Frosta Entreprenør AS har inngått en kontrakt med Trøndelag fylkeskommune om oppgradering av tre punkter av fylkesvei 705 i Stjørdal kommune. Kontrakten er på 18,5 millioner kroner eks. mva.

Trøndelag fylkeskommune opplyser på sin internettside at fylkesveien skal utbedres i Helvetesdalen, et område sør i Stjørdal kommune, tett på grensa mot Selbu kommune.

Oppstart i november

– De tre punktene innebærer utbedring og bygging av cirka en kilometer ny veg. Arbeidet inneholder en del sprenging og flytting av masser. Vi må også legge om eksisterende høgspentlinje i ny trasé før vi kan starte selve vegarbeidet, uttaler teamleder Bjørn Erik Andersson Trøndelag fylkeskommune på fylkeskommunens internettside.

Nå venter en periode med samhandling og forberedende arbeider. Selve arbeidet ute starter opp i løpet av november, og vil pågå til oktober 2021.

Utbedringer for 85 millioner kroner

Kontrakten er en såkalt fornyingskontrakt, som innebærer en blanding av flere ulike tiltak. Utbedringene inngår i en større oppgradering av fylkesvei 705 i Stjørdal og Selbu for å forbedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på vegnettet. Totalrammen for utbedringene av fylkesvei 705 er 85 millioner kroner (inklusiv mva). Flere tiltak er utført gjennom våren og sommeren og flere tiltak er under planlegging, opplyser Trøndelag fylkeskommune.

– I en fornyingskontrakt utnytter vi verdien i eksisterende veg der vi fokuserer på enkelte tiltakspunkt over en lengre strekning i tillegg til at vi vurderer strekninger med tilnærmet ny veglinje. Resultatmessig vil tiltakene gi en bedre helhet, større kjøreglede og økt trafikksikkerhet, sier Andersson.