Frøseths asfaltvirksomhet blir en del av distrikt Trøndelag i Peab Asfalt.

Frøseths asfaltvirksomhet blir en del av distrikt Trøndelag i Peab Asfalt.

Illustrasjonsfoto: Peab Asfalt.

Frøseth Asfalt overføres til Peab Asfalt

Fra 1. januar 2022 er Frøseths asfaltvirksomhet en del av Peab Asfalt.

1. juli 2021 kjøpte Swerock 100 prosent av aksjene i Frøseth AS. Frøseth besto av de tre avdelingene, pukk & Grus, transport og asfalt, og ble videreført som eget selskap ledet av Arild Frøseth.

I løpet av høsten har det vært vurdert hvordan Frøseths asfaltvirksomhet skal videreføres og det er nå besluttet at virksomheten skal overføres til Peab Asfalt. Dette vil skje med virkning fra 1. januar 2022, opplyser Peab Asfalt i en melding.

Frøseths asfaltvirksomhet omfatter tolv ansatte, et asfaltverk i Verdal samt rullende materiell. Virksomheten vil bli en del av distrikt Trøndelag i Peab Asfalt. Overføringen medfører ingen overtallighet, opplyser Peab Asfalt.

– Vi ønsker alle ansatte i Frøseths asfaltvirksomhet velkommen til Peab Asfalt. Med Frøseths virksomhet om bord styrker vi vår posisjon i Trøndelag, sier administrerende direktør Joar Caspersen i Peab Asfalt.

Frøseth fortsetter som eget selskap med virksomhet innen pukk og grus og transport, og vil fortsatt være ledet av Arild Frøseth, står det i meldingen.