Frontbygget

Øyvind Røed (til v.) og Stian Mørk i AF Gruppen.

Det nyeste AF-prosjektet i HasleLinje-utbyggingen i Oslo er det store byutviklingsprosjektets flotte front.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Næringsbygg

Kontraktsum eks mva:
290 millioner kroner

Bruttoareal: Ca. 15.500 kvm

Byggherre: Höegh Eiendom

Totalentreprenør: AF Gruppen

Arkitekt: LOF Arkitekter

Interiørarkitekt: AS Scenario Interiørarkitekter MNIL

Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen l RIAku og RIMiljø: Rambøll Norge l RIBr: Sweco Norge l RIV: ÅF Consult l RIE: Heiberg & Tveter l RIG: Siv. Ing. Albert Ølnes

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Romerike Maskin l Bæresystemer: Contiga l Glass-
fasader / alu.dører: Skonto Plan LTD l Vinduer: NorDan l Porter: Hörmann l Utvendig kledning: Siggurd Fossli / Skonto Plan LTD l Maler: Maler-
mester Buer l Solavskjerming: Vental l Systemvegger / -himlinger / Glassdører: Acusto l Ståldører: Atlas Industri l Tredører: Swedoor Jeld-Wen l Lås og beslag: KABA Møller Undal l Fliser / gulvbelegg / teppe: BBM l Adgangssperrer/  Rondell: Gunnebo l Ghost Porter: Nørholm & Lemming l Parkett: Parkettpartner l Sparkling: BWH Gulvavretting l Takkonstruksjon: Lättelement l Taktekking: Icopal Tak l Kjøkken: Sigdal kjøkken l VVS: Oslo VVS Service l Trapper / rekkverk: Brødrene Aaberg Mekaniske l Branntetting: Firesafe l Branngardin: Bramo l Varme / ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Energibrønner: Kraft Energi og Brønnboring l Kjøle- / fryserom: Myhrvold Storkjøkken l Elektro: Lys & Varme l Solcelleanlegg: NAPS Sweden l Heis: Kone l Utomhusarbeid: Uteanlegg

HasleLinje-utbyggingen har allerede passert en milliard kroner i entreprisekostnader. Det omtrent 100 mål store nærings- og boligområdet som nå bygges ut, skal bli et grønt og moderne cluster i nær tilknytning til T-banen på Hasle, Økern og den nye Løren stasjon i Oslo.
AF Gruppen er så langt inne i hele syv forskjellige prosjekter for HasleLinje.
Frontbygget er kjempe-
utbyggingens ansikt ut mot Ring 3, og har blitt utstyrt med en flott fasade og energiegenskaper i særklasse. Byggherre Hasle Linje næring har ønsket et moderne miljøbygg, hvilket også har vært helt avgjørende for hovedleietaker i bygget, Bymiljøetaten i Oslo.
– Vi ønsket å holde en miljøprofil på dette bygget som både gjenspeilet Bymiljøetatens verdier og våre egne krav for utbyggingen på Hasle. Vi job-ber med å utvikle Hasle-området, og da må vi bygge for fremtiden. Fra dag én gikk vi for BREEAM-klasse Excellent, energiklasse A og passivhusstandard. Vi setter standarden på de første byggene, sier prosjekt-
direktør Atle Sundby til Byggeindustrien.
Sundby kan fortelle at byggherre er svært fornøyd med det ferdige prosjektet, og at man har fått et bygg som vil kunne stå seg i mange år fremover.
– Vi har fått et kjempefint bygg. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med både Bymiljøetaten som hovedleietaker og med AF Bygg Oslo som entreprenør, sier Sundby.

Excellent
Totalentreprenør AF Gruppen har levert et bygg som i prosjekteringsfasen har oppnådd Excellent-karakter i BREEAM NOR, og prosjektleder Stian Mørk i AF kan fortelle at det grønne fokuset har endt i en rekke forunderlig løsninger.
– Det er mange ting å tenke på når man skal bygge et BREEAM-
bygg, men en suksessfaktor har vært å ha folk tett knyttet til spesifikke oppgaver. Vi har blant annet hatt en ingeniør som har jobbet på fulltid med å følge opp alle BREEAM-krav på prosjektet, én har hatt ansvar for søppelsortering, og vi har hatt en sorteringsgrad på tett oppunder 100 prosent. I hele prosjektet har vi kanskje kjørt bort to eller tre containere med restavfall, sier Mørk.
For å oppnå Excellent-status på et bygg, må det også mer til enn å være påpasselig med avfallssortering.
Frontbygget er et passivhus med 636 kvadratmeter solcellepanel på taket og et spesialdesignet, grønt 152 kvadratmeter stort solcellepanel på sydfasaden. Solcelleparken på det grønne bygget kan på det meste produsere 120.000 kilowattimer i året.

Energisk bygg
Bygningen får også energi fra 12 geobrønner som går ned til 300 meter under jorden.
I tillegg til å produsere egen energi, er også Frontbygget et svært energieffektivt bygg med en tetthetsgrad på 0,35, belysning som automatisk tilpasses mengden sollys, og en rekke smarte tekniske løsninger.
Med de kvaliteter og det tekniske utstyret som Frontbygget er utstyrt med, er det beregnet et forbruk av 100 prosent fornybar energi på 53,8 kilowattimer per kvadratmeter, med en energiproduksjon per kvadratmeter på 8,9 kilowattimer.
– Å få inn alt det tekniske på riktig plass i riktig rekkefølge var litt av en logistikkutfordring, innrømmer Mørk, men forteller at det store, åpne atriet midt i bygget har vært den vanskeligste oppgaven å løse fremdriftsmessig.
– Materialdokumentasjon har nok vært den tyngste biten med tanke på BREEAM, sier han.
I tillegg til å ha resirkulert alt avfall i byggeperioden, har AF Gruppen også resirkulert naturen som eksisterte på plassen før bygging. 52 forskjellige plantearter er tatt vare på, i stor grad ugress.
– Her stod blant annet to ubebodde boliger i et lite villnis. For at miljøregnskapet skulle gå helt opp, plantet vi derfor tre store sekker med ugressfrø i området. Det er nok første gang vi har gjort, sier prosjektlederen litt lattermildt. 


Inn på teppet
Mørk forteller også at BREEAM-kravene fort kan legge føringer for visse ønsker for prosjektet.
– Byggherre hadde sett seg ut et flott teppe de ville ha i bygget, men det ble for vanskelig å få inn i BREEAM-regnskapet. Vi landet derfor på et teppe bestående av resirkulerte fiskegarn, og der-
med kom vi bra i land der også, sier han, og understreker at teppets maritime bakgrunn ikke kan merkes i dag.
Frontbygget har en konstruksjon av stål og lavkarbonbetong fra Contiga.
Til sammen 750 mennesker kan jobbe i bygget, som har totalt 40 parkeringsplasser, hovedsakelig for etatens egne biler, samt en bildelingstjeneste på 25 biler. Nærheten til T-banen, samt ladeplasser for elsykkel, så vel som elbiler, skal legge opp til miljøvennlig transport til og fra jobb.
– Å bygge så nært Hasle T-banestasjon er også et viktig element i BREEAM-profilen til bygget, sier Mørk.


Flere prosjekter