Frode Nilsen blir professor

LNS-sjef Frode Nilsen er en av ni næringslivsledere i nord har blitt tildelt en professor II-tittel ved Universitetet i Tromsø (UiT).

- Universitet i Tromsø har gitt meg en professor II-stilling. Hensikten er å få til et godt samarbeide mellom universitet og næringslivet. At næringslivet skal dele sine erfaringer med studentene, initiere forskningsoppgaver med mer. Jeg synes det er artig at noen fra vår bransje får være med på dette, sier Frode Nilsen i en kommentar.

“Professor II fra næringsliv” er en støtteordning for forskermobilitet, som har til hensikt å få til tettere FoU-samarbeid mellom universet og næringsliv, mer relevant undervisning og FoU-aktiviteter i forhold til næringslivets behov og styrke forskningen i og for regionene og å få bedrifter inn i samarbeidskonstellasjoner med FoU-miljø.

De forskjellige professoratene er knyttet opp mot relevante fakultet, og i Nilsen tilfelle skal han bidra på Institutt for geologi.

Noen av de gjennomgående strategiene til UiT Norges arktiske universitet er å bidra til at studenter kommer i kontakt med nærings- og arbeidslivet i løpet av studiene og prioritere samarbeidspartnere som bidrar til å heve UiTs forskningskvalitet.