Frifinnelse for Jotun

Jotun er av Borgarting lagmannsrett frifunnet etter at Holmenkollen Park Hotell krevde 2,5 millioner kroner av malingsprodusenten. Hotellet må i følge Finansavisen også punge ut med millioner i saksomkostninger.

Hotellet begynte å råtne ti år etter at de malte med malingstypen Demidekk. Hotellet mente råteskadene som etter hvert oppstod skyldtes malingstypen Demidekk, som er produsert av Jotun. Hotellets eiere gikk derfor til sak mot malingsgiganten. Oslo byrett mente Jotun var skyld i råteskadene, og dømte dem til å betale 2,5 millioner kroner pluss renter i erstatning. Retten mente at det var bevist at råteskadene skyldtes at Demidekk hadde en så tett maling at den hindret fukt i å slippe ut av treverket. Jotun anket denne avgjørelsen inn for lagmannsretten, og de har nå kommet til en dom i favør av Jotun. De mente hotellet ikke har klart å bevise at Demidekk er skyld i råteskadene. Hotellet må nå ut med saksomkostninger på 3,7 millioner kroner. Hotellets advokat sier til Finansavisen at de vurderer å anke saken inn for Høyesterett.