Den nye IA-avtalen skal undertegnes på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies kontor tirsdag.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fri Fagbevegelse: IA-avtalen klar til å undertegnes

Partene i arbeidslivet er blitt enige med staten om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv. Avtalen blir undertegnet tirsdag, skriver Fri Fagbevegelse.

Dagens IA-avtale utløper ved nyttår, og den nye avtalen som skal signeres hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), vil gjelde for en periode på fire nye år, skriver avisen.

Dagens avtale har tre hovedmål – å senke sykefraværet, få flere personer med funksjonsnedsettelse inn i arbeidslivet og å bidra til at flere over 50 år jobber lenger. Endringene i den nye «intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv», er imidlertid ikke kjent.

Dagens avtale har en klausul som hindrer endringer i sykelønnsordningen, og en lignende «fredning» vil etter det NTB kjenner til bli videreført. Selv om endringer i sykelønnen ikke er blitt diskutert, har et stridstema vært om en ny avtale skal låse sykelønnen i ytterligere fire år.

Ifølge Fri Fagbevegelse har partene i IA-forhandlingene blitt enige om å utsette diskusjonen om sykelønnen til etter at sysselsettingsutvalget, som har fått mandat til å drøfte sykelønnsordningen, etter planen kommer med sin innstilling i januar.

På arbeidsgiversiden har NHO, Virke, Spekter og KS i tillegg til regjeringen deltatt i forhandlingene om en ny IA-avtale. Arbeidstakersiden har vært representert av de fire store sammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne.

(©NTB)