Fremdriftsplanlegger søkes til Follobaneprosjektet

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist22.06.2020

Interessert i en sentral rolle innen fremdriftsplanlegging i Norges største samferdselsprosjekt?

Her har du muligheten!

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og et bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Prosjektet er nå i en fase hvor tunneldriving, grunnarbeider, oppføring av byggkonstruksjoner o.l. nærmer seg sluttføring. Arbeider med tekniske installasjoner har startet opp og uttestingsaktiviteter er påbegynt for prioriterte deler av anleggene. De første deler av de jernbanetekniske anleggene vil bli tatt i bruk sommeren 2020. Full ferdigstillelse av disse og overlevering til driftsorganisasjonen vil finne sted i desember 2022. Hovedkontoret ligger ved Oslo S, i tillegg er det delprosjektkontorer på Åsland og Ski.

Prosjektet har nå behov for fremdriftsplanlegger. Vi søker en ny kollega som allerede er, eller som raskt kan bli, en kapasitet for oss innen fremdriftsplanlegging. Riktig kandidat involverer seg aktivt i delprosjektene og er en pådriver i arbeidet med å utarbeide og følge opp planer på ulike nivåer. Stillingen rapporterer til prosjektstyringsleder Follobaneprosjektet.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i denne nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Derfor gjennomfører vi kun videointervjuer inntil videre.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at byggherrens fremdriftsplaner gir et realistisk bilde, og er basert på korrekt underliggende informasjon
 • Utføre analyser av fremdriftsstatus, utarbeide prognoser, og presentere beslutningsinformasjon
 • Etablere og vedlikeholde fremdriftsplaner i Primavera
 • Ved identifiserte avvik eller forhold som innebærer stor fremdriftsusikkerhet, utarbeide forslag til kompenserende tiltak
 • Gi opplæring og bistand i metode og arbeidsprosesser for fremdriftsplanlegging og fremdriftsoppfølging
 • Koordinere, og utarbeide detaljerte fremdriftsplaner for arbeider som skal gjennomføres i togfrie perioder
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdanning eller tilsvarende innenfor relevant fagområde. Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Du har erfaring nok til å kunne sette seg inn i arbeidsprosesser, slik at man ser sammenhenger, vurderer varigheter og forutser problemområder for å bidra til at vi som byggherre sikres best mulig oversikt over prosjektgjennomføringen.
 • Erfaring fra fremdriftsplanlegging i investeringsprosjekter (industri, infrastruktur eller annet)
 • God norsk og engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål.
 • Du er analytisk sterk og vant med å forholde deg til komplekse utfordringer

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell, respektfull, nytenkende og engasjert.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog
 • Svært gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

Morten Kristoffersen

Prosjektstyringsleder Follobaneprosjektet

Tlf. 917 67 038

Andrea Heller

Leder Fremdriftsplanlegging Utbyggingsdivisjonen

Tlf. 913 94 422

Søk stilling

Vis flere stillinger: