Norsk industriomsetning falt med 3,8 prosent fra mai-juli 2020. Blant annet byggingen av skip og oljeplattformer bidro negativt med lavere omsetning i perioden. Her Valhall-feltet, Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fremdeles fallende omsetning i industriproduksjonen

Industriomsetningen falt med 3,8 prosent i perioden mai-juli 2020 sammenlignet med de tre månedene før, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Fra juni til juli var det en nedgang på 1 prosent for industrien samlet sett.

Det var næringen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk omsetningen mest ned, med en nedgang på 11 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Også byggingen av skip og oljeplattformer bidro negativt med lavere omsetning i perioden. Nedgangen i denne næringen var på 14 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

Samtidig bidro næringsmiddelindustrien til en økning i industriproduksjonen med 1,8 prosent fra juni til juli i år, ifølge sesongjusterte tall. Fra mai til juli viste imidlertid den samlede produksjonen en nedgang på 4,2 prosent sammenlignet med forrige tre måneder.

Nedgangen må sees i sammenheng med koronapandemien som har preget aktiviteten i industrien siden midten av mars, skriver SSB.