Franske Saint-Gobain overtar Optimera

Det franske konsernet Saint-Gobain kjøper byggevareselskapet Optimera Gruppen AS med byggevarekjeden Montér.

Eierskiftet styrker Optimera Gruppens muligheter til å videreføre sin vekststrategi i det nordiske byggevaremarkedet, sier styreleder Knut Øgreid - Optimera Gruppen vil passe meget godt inn i Saint-Gobain, både i et geografisk og kulturelt perspektiv. Våre virksomheter bygger på samme verdier og visjoner, og vi har en felles ambisjon for Norden. Vi ser betydelige vekstmuligheter i en bransje som er i en tidlig konsolideringsfase. Disse mulighetene vil vi realisere sammen med nåværende ledelse og organisasjon, og satsingen i Norden skal skje rundt merkenavnene Optimera og Montér, sier Franck Bruel som leder Saint-Gobain Nordic. I Saint-Gobain Nordic inngår også Dahl International AB som blant annet omfatter den norske VVS-grossisten Brødrene Dahl AS. Gjennom kjøpet av Optimera Gruppen inntar Saint-Gobain en bredere markedsposisjon i skandinavisk byggevarehandel. Optimera vil bli drevet som en separat enhet innen Saint-Gobain Nordic. Oppkjøpet er betinget av konkurransemyndighetenes godkjenning. I fremgang Optimera Gruppen er Norges tredje største distributør av byggevarer og har dessuten en betydelig markedsposisjon i Sør-Sverige. Selskapet leverer byggevarer og tjenester til forbrukere og det profesjonelle markedet i Norge og Sverige. Omsetningsveksten i 2004 var 11 prosent og driftsinntektene var 4,3 milliarder kroner. Optimera Gruppen har 1.400 ansatte og 95 utsalg i Norge og Sør-Sverige. Saint-Gobain ble etablert i 1665 og er et av Europas største industrikonsern med 173.000 medarbeidere i 46 land. Virksomheten består i hovedsak av produksjon og distribusjon av byggevarer, produksjon av glassprodukter og spesialprodukter. Konsernet omsatte i 2004 for 252 milliarder kroner. Saint-Gobain er Europas største distributør av byggevarer. Distribusjon av byggevarer beløp seg i 2004 til 110 milliarder kroner og utgjorde 43 prosent av totalomsetningen. Nye muligheter Optimera Gruppen ble etablert i 2001 gjennom en fusjon av tre tradisjonsrike byggevarebedrifter. Allerede da var ambisjonen å utvikle Optimera Gruppen til en ledende nordisk aktør. Etter å ha integrert virksomhetene og gjennomført betydelige forbedringer, er Optimera Gruppen nå posisjonert for vekst. - Gjennom vår nye eier får Optimera Gruppen mange nye muligheter. Vi blir en del av et ledende europeisk miljø som kan tilføre oss verdifull kompetanse og finansiell styrke. Vi får også muligheter til å introdusere nye produkter og konsepter i det nordiske markedet. Kort sagt blir vi mer konkurransedyktige, og vi får økte ressurser til å nå våre vekstmål, sier konsernsjef Harald Tyrdal i Optimera Gruppen. En ny fase - Salget innebærer en erkjennelse av at Optimera Gruppen går inn i en ny fase. Nå er det naturlig at en stor og internasjonal aktør overtar eierskapet ettersom Optimera Gruppens vekstambisjoner krever betydelige stordriftsfordeler og ytterligere finansiell styrke. Med en ny eier av det kaliberet som Saint-Gobain representerer, får virksomheten tilgang til alt dette, sier styreleder Knut Øgreid.