Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) og Vincent Papait daglig leder Eiffage Norge under signeringsmøtet i Kristiansand. Foto: Samir Kolukcija /Statens vegvesen
Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) og Vincent Papait daglig leder Eiffage Norge under signeringsmøtet i Kristiansand. Foto: Samir Kolukcija /Statens vegvesen

Fransk entreprenør signerte storkontrakt i Kristiansand

EIFFAGE Gènie Civil og Statens vegvesen signerte torsdag kontrakten for bygging av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand

Kontraktssummen er på 2,699 milliarder kroner uten opsjoner.

Det var Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, og Vincent Papait daglig leder Eiffage Norge som stod for den offisielle signeringen.

Til stede var også statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), representanter for underentreprenør Repstad Anlegg AS og konsulentselskapet Rambøll Norge.

– Dette er et viktig steg mot oppstart av hovedarbeidene for Gartnerløkka- prosjektet. Det er et viktig og stort prosjekt både for byen Kristiansand og for hele regionen rundt. Nå gleder vi oss til oppstarten og lykke til med gjennomføringen, sier Kjell Inge Davik via en pressemelding.

– Det er en gledens dag at vi nå har kommet så langt og legger med dette grunnlag for positiv by- og regionvekst for Kristiansandsregionen, sier Cecilie Knibe Kroglund.

Tildelingen av kontrakten innebærer at EIFFAGE Gènie Civil skal prosjektere og bygge ny firefelts E18/E39 over en strekning på om lag 1,4 kilometer med to nye planskilte kryss. Eksisterende veier, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalveinettet som krysser over jernbanen.

– Hovedarbeidene omfatter bygging av flere konstruksjoner, veier med grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som opsjoner tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn i den nye ferjeterminalen, skriver Vegvesenet.

Forventet anleggsoppstart for veibyggingsarbeidene er i 2024 og ferdigstillelse i 2029.

Bak fra venstre: Roy Lund, Eiffage Norge, Hans Christian Loland, Repstad Anlegg, Bernt Olav Holen, Repstad Anlegg, Rune Galteland, hovedbyggeleder, Statens vegvesen, Ingunn Foss, prosjektdirektør, Statens Vegvesen, Trygve Håland, prosjekteringsleder Statens vegvesen, Gunn Brungot, Rambøll Norge. Foran fra venstre: Bjørn Inge Rundtom, Rambøll Norge, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), Vincent Papait, daglig leder Eiffage Norge, Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen og Jan Helge Egeland, prosjektleder E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen. Foto: Statens vegvesen
Bak fra venstre: Roy Lund, Eiffage Norge, Hans Christian Loland, Repstad Anlegg, Bernt Olav Holen, Repstad Anlegg, Rune Galteland, hovedbyggeleder, Statens vegvesen, Ingunn Foss, prosjektdirektør, Statens Vegvesen, Trygve Håland, prosjekteringsleder Statens vegvesen, Gunn Brungot, Rambøll Norge. Foran fra venstre: Bjørn Inge Rundtom, Rambøll Norge, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), Vincent Papait, daglig leder Eiffage Norge, Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen og Jan Helge Egeland, prosjektleder E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen. Foto: Statens vegvesen