KORTREIST: Denne utemøbelgruppen er laget i norsk granitt (larvikitt) og det er brukt miljøvennlig Kebony i bordplaten og på benken. Daglig leder Torger Lingelem i Rocks of Norway viste frem møbelgruppen på årets Hagemesse på Lillestrøm. (Foto: Svanhild Blakstad)

Foto: Svanhild Blakstad

Fram med hagemøblene

Skal du kjøpe nye hagemøbler i år? Her får du tips og råd om miljøvennlig innkjøp og vedlikehold av hagemøbler og terrassebord.

Rådene kommer fra Miljødirektoratat, gjennom nettstedet erdetfarlig.no.

Når du kjøper nytt:

Unngå tropisk tre

Den eneste måten du kan være sikker på at hagemøblene dine ikke bidrar til å ødelegge regnskogen, er å unngå tropisk tre.

Det finnes mange gode alternativer på markedet til tropisk tre.

Det finnes over 60 arter tropisk tømmer (regnskogtømmer) på markedet i Norge. I de fleste tilfeller kommer dette fra uforsvarlig hogst. Mange hagemøbler i norske butikker er laget av teak, merbau, nyatoh (kan være hvitmalt), akasie (kan være hvitmalt), eukalyptus og keruing.

Tidligere var FSC-merkede produkter regnet som et godt alternativ for den som ville bruke regnskogstømmer, men Regnskogfondet har avslørt store svakheter i merkeordningen, så også disse bør du unngå.

En del arter av tropiske treslag, for eksempel ramin, Dalbergia og flere arter mahogny, er regulert under konvensjonen om internasjonal handel med truede arter, CITES. Alle produkter som er laget av disse artene skal ha en CITES-tillatelse når de tas inn til Norge. Du kan eventuelt be om å få se denne tillatelsen dersom du vurderer å kjøpe et produkt laget av en CITES-art.

Gode alternativer

Velg gjerne hagemøbler av nordiske tresorter som gran, furu, bøk og bjørk. De tåler å stå ute i vær og vind, men krever mer behandling enn møbler av tropiske tre for ikke å råtne. Olje, beis, lakk eller maling vil kunne forlenge levetiden til treverket. Det finnes mange typer svane- og blomstmerket maling, lakk og beis på markedet. Det finnes også et par svanemerkede utemøbler.

En annen ting du kan ta med i betraktningen når du skal kjøpe nytt, er at produksjon og transport av nordisk og europeisk tre i utgangspunktet er mer miljøvennlig enn transport av tropisk tre.

Hvis du liker den mørke fargen som mange tropiske treslag har, er kirsebær et godt alternativ og hevea (gummitre) en tropisk tresort som regnes som miljømessig ok. Bambus er et miljøvennlig og holdbart treslag som vi sikkert kommer til å se mer til.

Det fins også hagemøbler av aluminium og resirkulert plast med trestruktur som er så å si vedlikeholdsfrie.

Kunstig rotting

Hagemøbler i kunstig rotting er blitt populært. De lages av plaststoffer som PVC, polypropylen og polyetylen. De dyreste møblene er gjerne av polyetylen, som er det mest solide av stoffene. De billigste lages gjerne av PVC som er miljømessig omdiskutert, blant annet fordi det kan inneholde verstingstoffer som kadmium og bly, og fordi det kan dannes dioksiner ved forbrenning.

Disse møblene tar også ofte stor plass og bør oppbevares inne om vinteren for at de skal holde seg fine.

LETT VEDLIKEHOLDE: På årets Hagemesse var det mange utstillere som viste frem hagemøbler i kunstig rotting.

Foto: Svanhild Blakstad

Sundays er norskproduserte utemøbler i aluminium og vannavstøtende tekstiler. De tåler å stå ute hele året.

Foto: Svanhild Blakstad

Trykkimpregnert tre

Tidligere brukte man såkalt CCA-impregnert trevirke som inneholdt verstingstoffene krom og arsen i tillegg til kobber. I dag er det forbudt å bruke arsen og krom i nytt trykkimpregnert trevirke (unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet). Vanlig trykkimpregnert tre er i dag satt inn med kobberholdige kjemikalier og kjennes igjen på den grønne fargen. Dette brukes også til hagemøbler.

OBS: Skal du kvitte deg med de impregnerte hagemøblene eller terassematerialene?

Lever det til kommunens avfallsmottak for impregnert trevirke.

Impregnert trevirke må ikke brennes fordi materialene kan utvikle svært giftig røyk, støv og aske.

Alternativer til trykkimpregnert tre

Kebony er furu impregnert med en væske utvunnet av rester fra mais- og sukkerproduksjon. Holdbarheten er omtrent på nivå med trykkimpregnert tre. Kebony leverer blant annet terrassebord og kledning. Kebony-trevirke er svanemerket.

Termotre er varmebehandlet tre. Trevirket er et godt alternativ til tropisk trevirke og kobberimpregnerte materialer. Det er godt egnet for de som ønsker vedlikeholdsvennlige materialer som samtidig tilfredsstiller estetiske krav. Lunawood er svanemerket termotre.

Lerk er et treslag som har naturlig beskyttelse mot råte. Det importeres fra Sibir, og selges i dag på mange byggevarehus.

Kjerneved av furu har en naturlig beskyttelse mot råte. Kjerneved kan du få kjøpt ved en del små sagbruk rundt om i landet. Oversikt finner du hos Norsk Bygdesagforening.

Vedlikehold:

Møbler som står utendørs, krever ekstra vedlikehold. Passer du godt på hagemøblene, vil de kunne holde seg pene og solide i mange år.

Hvis du har mulighet, kan du stille dem under tak når du ikke bruker dem og sette dem vekk eller pakke dem inn om vinteren. På den måten forenkler du vedlikeholdet, og skåner miljøet og helse for rensemidler som kan inneholde problematiske stoffer.

Før vinteren bør utemøblene rengjøres med mildt såpevann og tørkes godt før de settes bort på et tørt, ikke for varmt, sted. Sjekk om møblene trenger vedlikehold og overflatebehandling før de tas i bruk igjen neste vår.

Når du vasker hagemøbler, kan du fint bruke grønnsåpe som er et miljøvennlig og billig alternativ til spesialprodukter. Husk at du kan kjøpe svanemerket grønnsåpe.

Rengjøringstips:

Bruk grønnsåpe. La grønnsåpen trekke inn ca. et døgn hvis skitten ikke vil av.

Hvis du må bruke spesialmidler så pass på at barn ikke får tak i dem. Sjekk barnesikringen på trerensemidlene før du kjøper dem.

Lever emballasje med rester av rensemidler til mottak for farlig avfall.

Kilder: Informasjonssenter for Miljø & Sundhed (Danmark), Grønn Hverdag og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Les mer:

Hagemøbler (Grønn Hverdag)

Råd om hagemøbler (forbrugerkemi.dk)

Alternativer til trykkimpregnert tre (Grønn Hverdag)

Ikke kjøp deres liv – om CITES-konvensjonen (Miljødirektoratet)

Om møbler (blant annet svanemerkede utemøbler)

Impregnert trevirke

Maling, beis og lakk