Fra harry til «hot» - og nå enda «hottere»!

Drammen er byen hvor alt er mulig og hvor alt skjer! Drammen var et sted man enten lo av eller flyttet ifra. Nå er byen et arkitektonisk utstillingsvindu for et kresent europapublikum.

Ole Wiig

Daglig og faglig leder, arkitektfirmaet Narud-Stokke-Wiig.

Drammen er blitt kåret til Europas beste på byfornyelse, og hvor også næringslivet blomstrer. Nøye planlegging og målrettet arbeid har måttet til for å skape dagens Drammen – det unike eksemplet på hvordan man kan redefinere en hel by.

Ingen fleiper med Drammen lenger om at en dram i timen er bedre enn en time i Drammen. «Nå blir flere der i flere dager», stod det nøkternt og tørt på trykk i Adresseavisen, under overskriften «Nå stråler Drammen som aldri før». Dette ubestridte talerør for Trondheim og Trøndelag har heller ikke spart på positive omtaler når Strømsgodset senest i fjor kom seirende ut på fotballbanen, og slo selveste Rosenborg på tabelltoppen! Selv Aftenposten gav Drammen hovedoppslaget på forsiden med overskriften «Drømmen Drammen – Elvebyen er blitt en perle», mens Finansavisen bød på den klareste attest av alle: «Fra harry til hot!»

Prisene har også drysset over Drammen de senere år: Bymiljøprisen ble tildelt Drammen i 2003 og Torget ble kåret til landets beste uterom i 2005. Dagens Næringsliv meldte i 2006 at Drammen er den byen i Norge som har flest gasellebedrifter i forhold til innbyggertallet og Hagekulturprisen ble tildelt for Bragernes Elvepark i 2007.

På engelsk heter at det at «success breeds success» og Drammen er beviset på at det også gjelder for byutvikling. Drammen har gjennomgått en forvandling fra et stort veikryss til en suksesshistorie i byutvikling gjennom tidenes mest spektakulære omdømmebygging i stor skala.

Drammen er en 25 års sammenhengende suksesshistorie og hvor omtalene om «Harrybyen», «Kloakkelven», «I Oslos skygge» og «Norges største veikryss» er blitt gjort til skamme. Kloke og investeringsvillige politikere, dyktige byplanleggere og en gryende patriotisme i befolkningen har ledet frem til denne sammenhengende suksesshistorien.

Det hele begynte for alvor for vel 25 år siden med den nasjonale arkitektkonkurransen om Drammens fremtid: «Drømmen om Drammen». Konkurranseprogrammet bad om forslag til en helhetlig og fremtidsrettet plan for hele byen og som resulterte i fire hovedgrep: Ren elv, Elvepark, Byakse på tvers av elveløpet og Veipakke Drammen. Alle hovedgrepene er nå gjennomført.

Hovedveien gikk tidligere rett gjennom byen, men føres i dag i tunnel gjennomBragernesåsen. Det ble bevilget fire milliarder til nytt veisystem. Det ble fremskaffet midler til etterbruk i sentrum og veier ble gjort om til gater.

Med arkitektkonkurransen «Drømmen om Drammen» var rammene for den urbane klargjøring lagt, men kulminerte dessverre med finanskrisen som startet med kollapsen på New York-børsen og som dempet både investeringslyst og –muligheter i flere år fremover. Istedenfor å igangsette endringene som lå i konkurranseresultatet, ble all energi og penger isteden lagt i å rense Drammenselven. Det tidligere forurensede elven er blitt så ren at du kan nå bade i den og nye og vakre parker møter deg på Holmen og langs elvebreddene på begge sider.

Først etter 10 år, i 1998, ble viktige delkonkurranser for bydeler og bygninger igangsatt. Den første var foredlingen av Byaksen fra Bragernes kirke, over Drammenselven og ned til Marienlyst-området. Denne ble etterfulgt i 2001 av den første viktige offentlige bygningen, Drammensbadet på Marienlyst, og som for lengst er blitt realisert.

Med bakgrunn i denne sammenhengende byutviklingssuksessen, ble det utlyst en ny konkurranse i fjor. Denne gang for hele Marienlyst-området, som et sentrumsnært byutviklingsprosjekt med boliger, grønne områder, videreutvikling av Drammenshallen, og ikke minst Aktivitetsgaten som et sammenbindende element.

Konkurransen førte imidlertid til uventede og mange protester, mange tydeligvis basert på misforståelser, og det har vel aldri tidligere vært så mange leserinnlegg i Drammens Tidende om et byutviklingsprosjekt. Det så lenge ut til at protestenes antall og styrke ville vinne frem, men Drammens politikere ville noe annet. Det er derfor med glede å kunne registrere at bystyret sist fredag vedtok planprogrammet for Marienlyst.

Med dette viktige vedtaket bak seg kan Drammen fortsette sin suksess med Norgeshistoriene største og viktigste byforvandling i vår tid, og i mange år fremover.

Gratulerer og lykke til, Drammen!