Fra enormt skytefelt til viktig verneområde - med byggenæringens hjelp

Nylig kunne man erklære oppryddings- og tilbakeføringsarbeidet på Hjerkinn som utført, og det enorme området er nå en del av nasjonalparken i Dovrefjell. Dette hadde ikke vært mulig uten en stor innsats fra aktører i byggenæringen.

I over 80 år var Hjerkinn i Innlandet Forsvarets største og viktigste skytefelt i Sør-Norge. Dette medførte selvsagt en rovdrift på naturen som ligger midt i et av landets flotteste områder, og som er et yndet sted for mange som er glade i naturen. Dette har selvsagt også påvirket dyrelivet i området.

Forsvaret besluttet etter hvert å legge ned denne virksomheten på Hjerkinn, og man startet da i 2006 et stort arbeide med å rydde dette området og bringe det tilbake til naturen. Dette har vært et langsiktig og møysommelig arbeid. Til sammen er veier og ulike bygg og anlegg fjernet. Ikke minst er hele området er ryddet for eksplosiver, og nesten 5.000 udetonerte bomber og granater er fjernet. Også store menger avfall, blant annet metallskrap, fjernet.

Det er flere instanser som har medvirket til dette arbeidet gjennom 16 år, blant annet Forvaret selv. Hele 15.000 soldater har gjennom disse årene gått manngard i store deler av området og ryddet. Flere ulike offentlige instanser har også vært delaktige i arbeidet, men Forsvarsbygg har hatt ansvaret for store oppgaver i området, og de har vært helt avhengige av entreprenørene til å kunne utføre dette oppdraget.

Dette har ikke vært en enkel oppgave. Det å rydde et tidligere et skytefelt med store mengder udetonerte bomber og granater er selvsagt ikke noe som foregår uten risiko. Dette er en type arbeid som må gjøres nøyaktig og gradvis, og selvsagt etter et grundig forarbeid og nitidig planlegging.

Ekstra spennende er selvsagt hvordan deler av dette arbeidet er gjort med fjernstyre maskiner. Gjermundshaug Gruppen har utført store deler av arbeidet på dette skytefeltet, og de utviklet noen helt unike løsninger med fjernstyre anleggsmaskiner for å utføre oppgaven. De har dermed kunne sitte i trygg avstand i spesialutviklede brakker og styre maskiner inne på skytefeltet - uten risiko for mannskapene. Det har vist seg både å være effektivt, men også nødvendig for å kunne utføre dette arbeidet på en sikker og god måte. Dette er en teknologi selskapet også bruker og kan bruke på flere andre prosjekter, og gir en helt ny dimensjon til spesielle anleggsprosjekter – og kan være med på å vise noe hva som kan vente bransjen i fremtiden. På grunn av interessen for fjernstyringsteknologien etablerte Gjermundshaug Gruppen i 2018 selskapet Steer AS sammen med IT selskapet Degree Consulting Group. Dette har dermed ikke bare vært en omfattende oppgave for entreprenørkonsernet, men i stor grad også et innovasjonsprosjekt som kan vise seg å være nyttig for langt flere enn dem selv.

Til sammen er det nå fjernet 5.000 bomber og granater i det som visstnok skal være norgeshistoriens største naturrestaurering, og i forrige uke kunne forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn delta på en markering der de avduket en ny steinhelle på vandringsveien opp mot utkikkspunktet Viewpoint Snøhetta. Dette hadde ikke vært mulig uten bidraget fra aktører i byggenæringen. Dette er en jobb mange kan være stolte av og som mange som er glade i naturen vil få både glede og nytte av.